Reklamy na tej stronie umieszczane są przez właścicieli domeny
   
  Era Integracji
  Wyjaśnienia Asket cz.2
 

http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Asket's_Explanations_-_Part_2

Data/czas kontaktu: 7-go lutego 1953

1. Nadszedł teraz czas w którym masz doświadczyć wielu rzeczy, które w późniejszym czasie będą pomocne tobie i wielu innym w poszukiwaniu prawdy.

2. Ty sam odegrasz przeto wielką rolę, gdyż staniesz się faktem tradycji.

3. Już ci wyjaśniłam możliwość podróży w czasie w przeszłość czy przyszłość.

4. Przy pomocy naszej technologii, jesteśmy w stanie odbywać takie podróże i teraz także wprzęgniemy je w rozwój twojej nadchodzącej misji.

5. Jak zostało zdecydowane, wrócisz ze mną w różne epoki po to by móc zbadać prawdziwość tamtejszych wydarzeń i po to by rozpoznać, że wasze tradycje i zapewnienia badaczy czasów antycznych itd. są fałszywe i nierealne i jedynie w naprawdę rzadkich przypadkach odpowiadają faktycznym wydarzeniom.

6. Ale teraz ciągle mamy jeszcze trochę czasu i mogę ci wyjaśnić to co najważniejsze.

7. Oczekuję też wciąż wizyty człowieka, którego ostatnio spotkaliśmy tu niedaleko.

8. W innym przypadku poszukamy go rano i porozmawiamy z nim.

9. Dopiero wtedy przedsięwziemy pierwszą wspólną podróż w przeszłość.

10. Ale teraz wciąż najpierw mam dostarczyć ci wiele wyjaśnień.

11. Wielokrotnie w przeszłości wskazywaliśmy na twoją przyszłą ścieżkę życia, która będzie bardzo trudna i uciążliwa.

12. Od samego początku doświadczałeś i dowiadywałeś się, że zgodne jest to z prawdą.

13. Ale czas twojego terminowania jeszcze się nie zakończył, gdyż będzie jeszcze trwał przez około 20 lat, podczas których doświadczysz bardzo trudnych czasów i niezwykle trudnego przeznaczenia.

14. Jeśli było to bardzo trudne i uciążliwe do chwili obecnej, w przyszłości będzie znacznie gorzej.

15. Jednak bądź świadom, że bezwarunkowo musisz ukończyć tą naukę, jeśli chcesz oddać swojej misji sprawiedliwość.

16. W następnych latach znajdziesz się w lochu i w wojennej służbie wojskowej poza granicami twojej ziemi.

17. Będziesz musiał przejść przez wszystkie stadia walczącego człowieka, po to by być w stanie zapoznać się bardzo precyzyjnie ze wszystkim.

18. Gdyż aby zrozumieć rzeczy, możesz tego dokonać jedynie jeśli sam wszystkiego się dowiesz przez własne doświadczenia.

19. Bedzie tak też z różnymi przywarami w których jeszcze będziesz sobie pobłażał dla celów nauki.

20. Silny ból fizyczny także będzie ci bliski tak jak i ból psychiczny.

21. Słowami ziemskiego człowieka, doświadczysz piekła, dzięki czemu jednakże nauczysz się rozumieć niebo.

22. Powiem już teraz, jak i Sfath już to zrobił, że za niewiele ponad dziesięć lat będziesz musiał przejść najcięższy test swojego życia w tamtym momencie.

23. Jednakże ten test także będzie konieczny w twoim przeznaczeniu po to by zgromadzić dużo wiedzy.

24. Znam w dużej mierze twoją przyszłość gdyż przeniknęłam ją i wiem, że zło będzie ci się przytrafiać.

25. Wielka zmiana obejmie twoje ciało, tak że nagle będziesz żył całkowicie nowym życiem.

26. Zabrzmi to dla ciebie teraz bardzo ciężko, jednak musi naprawdę tak to być- i nie jesteśmy w stanie zmienić twojego losu, gdyż nie jest to w naszej mocy.

27. Nasze kompetencje nie rozciągają się na tego typu wydarzenia. W rezultacie też nie możemy na nie wpłynąć.

28. Lecz dobrze będzie dla ciebie przygotować się do nadchodzącego wydarzenia i zmierzyć się z faktami z jasnym rozumowaniem.

29. Jeśli jesteś w stanie to zrobić, wyjaśnię to co ma nadejść.

30. Myślałam o tym przez długi czas i także skonsultowałam się z innymi, czy powinnam to zrobić czy nie, gdyż wiemy bardzo dokładnie, że ziemscy ludzie nie mogą - bądź też mogą niezmiernie rzadko - poradzić sobie z takim rodzajem wiedzy w tle.

31. Chcą być bardzo twardzi i życiowi, jednakże to pragnienie jest jedynie udawane.

32. Sami w sobie są oni miękcy i nieskłonni i nie chcą nieść swojego własnego ciężaru.

33. Z tego powodu też nie wolno im znać ważnych rzeczy o przyszłości, gdyż nie są w stanie przetworzyć wiedzy o nadchodzących rzeczach.

34. Lecz w twoim przypadku, zrozumieliśmy jednomyślnie, że jesteś mocno zaawansowany w odniesieniu do tych rzeczy i jesteś na tyle duży w sobie by poradzić sobie ze wszystkim przy użyciu rozumu.

35. Nie mogę powiedzieć ci dokładnej daty wydarzenia z którym się zmierzysz, w którym stracisz swoje lewe ramię.

36. Lecz nastąpi ono w dniach pomiędzy 1-szym a 5-tym sierpnia 1965.

37. Jest to już w ten sposób określone, przez twoje życie i okoliczności i te wydarzenia są niemożliwe do uniknięcia.

38. Lecz do tego czasu masz jakkolwiek nieco ponad dekadę do przygotowania się za pomocą rozumu.

39. Wyjaśnię ci szczegóły i nieszczęsne okoliczności później.

40. Dalsze wydarzenia twojej przyszłości są następujące, których jednakże nie wolno ci nigdy powiedzieć nikomu: ...

(Wyjaśnienia dotyczące przyszłości, mnie osobiście, o których jednak muszę milczeć. Wyjaśnienia z piątku, 7-go lutego, 1953).

41. Nastąpią dalsze wydarzenia, na mocy których, krótko przed utratą ramienia w Persji, zostaniesz nazwany w nowy sposób – imieniem Billi faktycznie.

42. Nazwanie to skrywa w sobie wielkie znaczenie i będzie bardzo ważne.

43. Będziesz nosił to imię przez wszystkie kolejne lata i przyniesie ci ono cierpienie i ból oraz potwarze, próby zabójstwa i błędne pojmowanie ze strony ludzi z zewnątrz, ale też nawet ze strony twoich najbliższych kolegów, krytyków, zawistnych, wszystkowiedzących, autorytetów, religii i fałszywych proroków itd.

44. Będą to dla ciebie niezwykle trudne lata, podczas których będziesz żył i uczył się w dalszych piekłach.

45. Powstaną przeciwko tobie, w twojej rodzinie nienawiść i głupota, poprzez które zaznajomisz się z ostatnimi tajniami człowieka i jego psychiki, gdy ktoś z twojej rodziny zdradzi cię.

46. Pokój ostatecznie powoli przyjdzie po ciebie dopiero po długim czasie, mianowicie gdy już dawno wypełnisz własną misję, dopiero wtedy znaki pokoju bardzo powoli poczną się dla ciebie, gdyż dłużej już nie będziesz odbierał ataków na siebie i swoją misję poważnie.

47. Ale zostało jeszcze dużo czasu do tej chwili i bardzo wiele ciężkich i dzikich wydarzeń przetoczy się ponad tobą.

48. Imię „Billy” zamierzone dla ciebie, stanie się znaczące na całym świecie, ale grozić ci będzie to, że cierpienie oraz potrzeby i ból pogrążą cię.

49. Ale prowadź się w zgodzie z własnym rozsądkiem i w zgodzie z własnym zrozumieniem, gdyż jedynie one same gwarantują, że będziesz żył.

50. Tak więc, osiem miesięcy po twoim wypadku, ożenisz się w bardzo trudnych okolicznościach, po tym jak spotkasz swoją przyszłą żonę w czas świąt Bożego Narodzenia w 1965 r.

51. Okoliczności znajomości prowadzące do małżeństwa na Koryncie, w Grecji, określone będą nadzwyczajnie złowrogimi intrygami i złośliwymi powikłaniami ze strony rodziny twojej narzeczonej, która ponadto będzie mieć jedynie 17 lat.

52. Nie myśl jednakże, że po ślubie będziesz miał wszystkie problemy za sobą, gdyż faktyczne trudności zaczną się dopiero potem i będą trwały przez wszystkie te nadchodzące lata.

53. Przez pierwsze dziesięć lat swojego małżeństwa spłodzisz trójkę dzieci dzieci, którym dasz bardzo stare imiona.

54. Dziewczynę nazwiesz Gilgamesza, a dwóch młodzieńców Atlantis Sokrates i Matuzalem.

55. Z twojego małżeństwa nie urodzi się więcej dzieci, jako że trójka potomstwa na małżeństwo jest liczbą ziemskiej normy.

56. Także narodziny twoich dzieci nie przyniesie ci pokoju, tak więc ścieżka twojej nauki nie zakończy się.

57. Dopiero w roku 1995 po raz pierwszy, twoja ścieżka zacznie stawać się wolna, niezmiernie powoli od cierni.

58. Ale do tego czasu, będziesz pozostawiony w pełni własnemu losowi przez wszystkie te lata i podczas tego czasu otrzymasz też nieco dalszych wskazówek i części nauki, od nas jak i od innych inteligencji.

59. Jest to więc ostatni i najbardziej uciążliwy tor nauki, który ty sam musisz ukończyć.

60. Musisz, we wszelkich okolicznościach, wytrzymać wszystkie te bardzo trudne czasy, nawet kiedy często nie będziesz chciał.

61. W roku 1975, jeśli groźba powszechnej katastrofy zostanie zażegnana, na początku roku, co już ci wyjaśniałam, inna forma życia pozaziemskiego, twierdząca że pochodzi z Plejad podejmie z tobą kontakt, po którym będziesz miał zaczynać wypełnianie swej misji.

62. Pracuj więc, jednakże wszelkimi możliwymi zasobami prawdy i prawości tobie dostępnymi, po to by wypełnić swoją misję i by oddać jej sprawiedliwość.

63. W tym czasie wejdziesz też ponownie w kontakt z największą europejską społecznością badaczy UFO, która powinna uczynić wysiłek by rozpowszechnić informację o twoich działaniach.

64. Zostaniesz w tamtym momencie zaproszony na kongres, lecz będzie to dla ciebie bardzo wielki cios.

65. Organizatorzy nie będą chcieli zgodzić się na prawdę, gdyż będą bardzo mocno tendencyjni poprzez religijne sekciarstwo.

66. Nie będą chcieli byś szerzył faktyczną prawdę, więc nagle zagrodzą twoją ścieżkę, tak że nie będziesz mógł pojawić się na kongresie.

67. Będzie tak, że nie będą chcieli uznać cię za nowego proroka, gdyż w swej aberracji przez religię nie będą zdolni rozpoznać prawdy.

68. Pomimo to jednak podążysz swoją drogą i nawet wcześniej, na chwilę przedtem, wydasz na świat własną publikację po to by szerzyć prawdę.

69. Na skutek tego, dzięki miłości i pomocy najlepszych przyjaciół, staniesz się niezależny, tak też jak i twoja społeczność – którą powołasz do życia w roku 1975 – stanie się niezależna.

70. Lecz walka o prawdę będzie bardzo trudna, gdyż będziesz musiał walczyć z brakiem zrozumienia i brakiem rozumu sekciarskich grup ufologicznych itp., którzy będą mocno zakorzenieni w religiach i pseudonaukach.

71. W odniesieniu do tego, zwróć szczególną uwagę na pojawiającą się światową organizację ufologiczną MUFON, gdyż wraz z różnymi patologicznymi wszechwiedzącymi i spotwarzającymi prawdę – będzie ona twoim największym adwersarzem.

72. Staniesz się kochanym i nienawidzonym na świecie, a także twoje życie nie będzie dłużej bezpieczne.

73. Lecz nie będziesz się tym martwił, gdyż to tego czasu nauczysz się śmiać jedynie z tego rodzaju zagrożeń, a nawet z prób zabójstwa.

74. Jednak pomimo tego pracuj szybko i dokładnie po to by wypełnić swoją misję, gdyż czas mija bardzo szybko i złożenie na marach twojego ciała dnia … (została tu podana data mojej śmierci i dokładna godzina, czego jednak z pewnych względów nie wolno mi wymienić) nie pozwoli ci na jej odroczenie.

75. Na początku drugiej połowy roku 1975, niemieckie towarzystwo badań ufologicznych DUIST przypuści na ciebie pierwszy atak.

76. Jest to do przewidzenia, więc podejmiesz kontakty z tym miejscem wcześnie.

77. Uczynisz to pod imieniem „Billy”, które zostanie ci nadane w roku 1965 w Teheranie, w Persji.

78. Jest to też czas w którym nastąpi wielka zmiana w twoim życiu.

79. Chroń się więc od intryg wysnuwanych przeciwko tobie, które będą wymierzane w ciebie jak zatrute strzały.

80. Uczyń też wszystko by wymazać swoje drugie imię „Fantom” nadane ci w Persji, gdyż do tego czasu wykona ono swoje zadanie.

81.

 

 

 

 

 

cdn.

in progress...

 

 

 
  Łącznie stronę odwiedziło już 159194 odwiedzających  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja