Reklamy na tej stronie umieszczane są przez właścicieli domeny
   
  Era Integracji
  Pierwsze spotkanie twarza w twarz Billego z Plejaraninem Sfathem
 
Date of contact: Saturday, February 3rd, 1945, 12.10PM
Sfath
1. Eduard, słuchaj bardzo uważnie tego co muszę ci powiedzieć.
2. Nie bez celu, lecz z pewnych powodów zachodzą serie naszych spotkań.
3. Tło tych powodów określają ustalenia leżące w bardzo odległej przeszłości, zgodnie z miarą według której jesteś włączony w określone przez ciebie zadanie na czas twojego obecnego życia – co wielokrotnie miało miejsce w twojej duchowej linii reinkarnacji we wcześniejszym życiu w innych osobowościach i ciałach – po to by wypełnić misję głosiciela i przynieść całości ludzkości pokój, prawdziwą miłość, wolność i jedność, oraz niezaszyfrowaną wiedzę o duchowych sprawach, a także mądrość.
4. Z powodu niektórych z tych ustaleń, które sięgają daleko w przyszłość, wkroczyłeś w to życie jako głosiciel pełnych prawdy kreacyjnych praw i wytycznych, a więc i jako prorok, niemniej jednak podejmiesz i wypełnisz swą obecną misję dopiero wtedy, kiedy dojrzeje do tego czas, wraz z datą 28 stycznia 1975 r.
5. Do tego czasu będziesz rygorystycznie uczył się w wielu krajach tego świata, u różnych nauczycieli, którzy wiedzą o twoim pojawieniu się, a którzy są ze mną związani od długiego już czasu, lub będą ze mną związani w nadchodzącym czasie.
6. Tak jak i wszyscy wielcy głosiciele i mędrcy – którzy nauczali tu na Ziemi od niepamiętnych czasów i nieśli całej ludzkości nauki o duchu, pokoju, miłości i wiedzy, harmonii i mądrości, oraz prawdziwej wolności – ty także urodziłeś się jako niepozorny człowiek i tak jak wszelcy prawdziwi głosiciele i mędrcy, ty także najpierw musisz bardzo dużo się uczyć nim podejmiesz i wypełnisz swoje zadanie w swoim określonym już czasie.
7. Musisz przy tym rozpatrzeć jednak, że będziesz musiał znosić dość ryzykowne i ciężkie życie, często wypełnione ubóstwem, które od roku 1965 będzie stale się zwiększało w sposób taki, który będzie wymagał od ciebie bardzo wielu sił pod każdym względem.
8. Związane jest to w szczególności z twoją żoną, którą poznasz i poślubisz w tym samym roku, co jednakże jest nieuniknione i będzie ściśle powiązane z twoją misją.
9. Dlatego ten matrymonialny krok jest tym samym konieczny, gdyż twoje prawdziwe siły, których będziesz wtedy potrzebował, będą początkowo podbudowane na tej ścieżce, którą musisz podjąć.
10. Stań się jednak świadomy, że w związku z tym wszystko co będzie stawało ci na drodze będzie bezlitosne i nieuniknione,  gdyż dopiero wtedy kiedy przeżyjesz i także opanujesz tą ciężką lekcję, będziesz mógł wypełnić swój obowiązek niewzruszenie i bez kapryśności, oraz bez wątpliwości, w absolutnej szczerości, skromnie i w prawdziwej miłości i radości wobec swojego zadania i swoich bliźnich.
11. Przez to jednak nie będziesz wolny od bardzo wielu smutków, ani od oszczerczych pomówień i nienawiści, które często związane będą z twoją żoną.
12. Jednak musisz z mocą i niewzruszenie stawić czoła tym atakom, które będą także wsparte zamachami na twoje życie, gdyż możesz spełnić swoją misję dopiero wtedy gdy przezwyciężysz wszystko.
13. Jednakże najgorszych machinacji nie będziesz musiał znosić wiecznie, gdyż twoja małżonka podle odwróci się od ciebie, kiedy ostatecznie rozpozna, że będziesz podążał niewzruszenie swoją drogą i wypełnisz swą misję.
14. Niestety będzie ona jednak tak zaślepiona przez nienawiść, że będzie ukradkiem rozpowszechniać dalsze oszczerstwa o tobie i snuć przeciw tobie intrygi.
15. Lecz nie będziesz musiał z tym walczyć, jeżeli będziesz pilny, tak jak ci zaleciłem.
16. Już jesteś mądry jak na swój wiek, w sposób który przyciąga do ciebie starszych ludzi i cieszą się oni rozmową z tobą, będąc zadziwionymi wiedzą którą już posiadasz, dlatego też często pytają cię o radę.
17. Doprawdy twoje słowa zawierają wibrację, która świadczy o wielkiej sile wewnętrznej i która pomaga ludziom.
18. Przez co możesz spowodować że występni i nikczemni oraz powodowani konfliktami i ignoranci znikną ze świata.
19. Z powodu tej siły wewnętrznej, którą także wyraża twoja skromność i szczerość, oraz twoja miłość do ludzi, będzie pokładane w tobie wielkie zaufanie, któremu już oddałeś sprawiedliwość od czasu naszego poznania się, a którego starasz się nigdy nie zawieść ani nie nadużyć.
20. Wartość twoich słów i cnót leży w formie inspiracyjnej którą wszystko przekazujesz.
21. Kiedy mówisz z ludźmi, to twoje słowa zawierają taką skromną i szczerą moc, że nie przechodzą po prostu bez zwrócenia na nie uwagi, lecz są rozważane i w ich znaczeniu poszukiwana jest rzeczywista prawda.
22. Rozważanie twoich słów w formie medytacyjnej sprawia, że na ich podstawie podejmowane są potem działania.
23. Nazywasz się Eduard Albert Meier i jak wyraża to wartość twojego imienia jesteś „chroniącym skarb”, co w tym przypadku odnosi się do skarbu nauczania o duchu, którego dostrzeżesz we wszystkich rzeczach i którego nauczysz ludzi.
24. Lecz nie będziesz nazywanym tym imieniem w czasie swojego życia, gdyż w pewnym momencie w Teheranie, w Persji otrzymasz imię Billy, które wraz z tobą stanie się znane na całym świecie.
25. Pojawi się także określenie „BEAM”, które pochodzić będzie od początkowych liter twoich imion, więc od Billy: Eduard Albert Meier.
26. Lecz mimo tego wszystkiego jesteś jedynie prostym człowiekiem i pozostaniesz też takim w szczerości i skromności.
27. Nie będziesz robił zamieszania wokół swojej osoby, lecz w określonym czasie umiejscowisz się w tle, tak by nie być uważanym za kogoś wyjątkowego, by nie pozwolić na bycie podziwianym i uwielbianym.
28. I dobrze na tym wyjdziesz, gdyż ludzie na Ziemi przykładają zbyt wiele uwagi do kreacji swych idoli, wobec których później czują się chorobliwie zobowiązani i których naśladują odmawiając sobie swej własnej indywidualności.  
29. Nie może tak być, wiec uczynisz dobrze pod tym względem, że będziesz szedł swą drogą skromności i szczerości w drugim planie, co już jest twoim wyrazistym zachowaniem.
30. Pracuj w ciszy i nie występuj zbyt często publicznie.
31. Pozwól innym czynić to za ciebie, gdyż nie będzie się im schlebiać i ich wielbić.
32. Wykonuj swą misję w formie pisemnej i pozostań w tle jeśli możliwe.
33. Zanoś nauki o duchu w bezpośredniej, werbalnej formie jedynie tym ludziom, którzy będą należeć do bliskiej grupy, która się zbierze wokół ciebie.
34. Jednak dla nich też bądź jedynie jako lustro, w którym się przeglądają widząc jedynie ciebie samego, takim jakim jesteś i jakim się im jawisz, tak by widzieli że ty też jesteś jedynie człowiekiem, takim samym jak i oni, a nie jakimś wyższym bytem umiejscowionym ponad nimi, który patrzy na nich z góry.
35. Lecz mimo tego bądź jak ogień i nie stój zbyt daleko od nich z ciepłem twojej miłości, tak by mogli przyjść do ciebie o każdej porze i poczuć twoje ciepło, bezpieczeństwo i miłość, oraz twój pokój, twoją wolność, pewność i harmonię.
36. Lecz nie zbliżaj się do nich zbyt blisko ze swoją wiedzą, swoją mądrością i ze wszystkimi swoimi mocami, tak by się nie spłonęli.
37. Dlatego też nie używaj swoich mocy świadomości dla oficjalnych demonstracji, lecz używaj ich w twojej grupie, która zostanie założona w 1975, po to jedynie by dowieść, że moce świadomości i ducha mogą być używane i także zatem rozwijane.
38. Ucz się zatem właściwego dystansu do ludzi, tak by nie podchodzić do nich zbyt blisko, jednak też nie pozostawaj od nich zbyt oddalony.
39. Przyszedłeś na ten świat po to by dawać, nie po to by brać.
40. Dlatego bierz zawsze tylko to co jest słusznie twoje, co możesz traktować jako własny zarobek, bądź to co zostało ci dane z miłości, szacunku i poczucia więzi.
41. Stąd nie żądaj nigdy niczego dla siebie co nie odpowiadało by wykonanej przez ciebie pracy.
42. Każda praca warta jest swojej ceny, jednakże nie powinieneś nigdy żądać więcej.
43. Lecz nie będzie tak, że będziesz mógł rozpowszechniać swoje pisma bez zapłaty, gdyż nie jest to możliwe w monetarnym systemie gospodarczym ziemskiej ludzkości.
44. Lecz nie powinieneś przykładać do tego uwagi, gdyż czas i twoje tradycyjne nauczanie o duchu sprawią, że w grupie która się pojawi nauki o duchu zyskają uznanie i wraz z tym zostaną ustanowione też środki finansowe za pomocą których twoje pisma i książki będą profesjonalnie przygotowywane i rozpowszechniane w rozsądnej cenie.
45. Każdy początek będzie zależał od ciebie, z tego powodu powinieneś pracować i być gospodarny, po to by być w stanie sfinansować start swojej misji kiedy dojrzeje do tego czas.
46. Jednak już na początku swego zadania znajdziesz skromną pomoc, która jednakże szybko się rozszerzy.
47. Lecz nigdy nie żądaj, gdyż ty i twoja misja nie jesteście tym samym co religie, ich grupy i koła, itd., a także ich liderzy, kaznodzieje i kierownicy, którzy z nich wyrośli.
48.  Stale dawaj wszystko co masz do zaoferowania, jeżeli ludzie są gotowi by to otrzymać.
49. Jednak nigdy nie dawaj więcej pod względem nauczania, wiedzy i mądrości, niż ludzie są w stanie zrozumieć i sobie z tym poradzić.
50. Reguła dowodzi, że ludzie zawsze chcą wiedzieć więcej niż są w stanie zrozumieć, więc wiedz że z tego powodu zawsze ucz i wypowiadaj jedynie tyle wiedzy i mądrości ile jest wymagane bezpośrednim stanem ludzkiego zrozumienia.
51. Jeśli zrozumienie i pojmowanie rzeczywistej prawdy wzrasta w odniesieniu do nauczanego materiału, wtedy w zgodzie z nowym zrozumieniem można je rozszerzyć o nowe wartości i szczegóły zgodnie z naukami.
52. Jednakże z zasady zdarza się to dopiero wtedy, gdy zostanie postawione odpowiednie precyzyjne pytanie.
53. Niemniej bądź zawsze świadom, że zawsze będzie jedynie kilku, którzy będą pytać o to co rzeczywiste i istotne, w odniesieniu do duchowej i kreatywnej istoty wszystkiego i po to by ich uczyć będziesz wypełniał swą misję w tym życiu poprzez swą obecną osobowość.
54. Znajdujesz się w tym życiu, po to by nauczać ludzi prawdy wszelkich prawd, tak by mogli uzyskać jasność i uwolnić się od fałszywych nauk religijnych i ich szkodliwych konsekwencji.
55. Poprzez nauki o duchu, których będziesz nauczał i rozpowszechniał od 1975, autentyczna prawda i światło będą mogły dotrzeć do ludzi, tym samym spełniając najgłębsze życzenia ludzi na Ziemi o prawdziwej miłości i wolności, oraz o pokoju i harmonii.
56. Gdyż dla nauk o duchu, które były naukami Nokodemiona, Henoka i wszelkich twoich przeszłych osobowości od niepamiętnych czasów, powinieneś, tak jak i w przeszłości, wymagać jako wzajemnego daru jedynie chęci do nauki, miłości, pokoju, wolności, harmonii, jednak nie żadnych materialnych rzeczy, przez które mógłbyś osiągnąć dobrobyt, gdyż jeżeli chciałbyś osiągnąć to wtedy powinieneś to stworzyć poprzez własnoręczną pracę, a nie bogacąc się poprzez nauczanie.
57. Będzie wymagane byś był także w stanie sfinansować swoje życie, dlatego będziesz musiał wziąć na siebie to, by poprzez uregulowane prowizje mieć zabezpieczoną pozycję odnośnie swojej pracy, co jednakże nigdy nie może stać się punktem zaczepienia do zdobycia bogactwa.
58. Twoja praca będzie ciężka, a ty musisz pracować bardzo dużo i to ze względu na samą misję, a także na środki do życia jeszcze przed względem na nią.
59. Ponadto twoja praca nie będzie prosta i ograniczona do jednego zadania, gdyż po to by opanować wszystko co musisz opanować, nauczysz się i poznasz w praktyce bardzo wiele różnych zajęć.
60. To czego się nauczysz będzie szczególnie ważne od roku 1977, kiedy stworzysz miejsce do nauki niedaleko miejsca urodzenia twojej matki.
61. Będziesz zatem miał w swoim życiu wiele do zrobienia i to naprawdę wiele i wiele do nauczenia się i przeżycia.
62. Jednak jest to niezbędne byś mógł wykonać swoje zadanie.
63. Lecz nie wynosi cię to ponad innych ludzi, więc nie jesteś ich mistrzem w odniesieniu do nauk duchowych, tak jak i nikt nie może być mistrzem ponad tobą.
64. Z pewnością będziesz przewodził grupie od roku 1975, lecz nie w formie potężnego, władcy czy mistrza, gdyż jedynie w ten sposób ludzie mogą poruszać się swobodnie i być niezależnymi w swych myślach, uczuciach i emocjach, oraz w swych osobistych działaniach i zachowaniu.
65. Przyszedłeś by nauczać jedności i zjednoczenia, jednakże nie pokory, uległości i niewoli, czy niewolniczego przymusu i fanatyzmu i nie braku jedności, dualizmu czy trójcy, jak jest z niektórymi religiami.
66. Jedność i zgoda związane z prawdziwą miłością oraz z pokojem, prawdziwą wolnością i harmonią nie są politycznej natury, lecz są wartościami które można zdobyć poprzez wgląd i poprzez rozpoznanie faktycznej prawdy, mianowicie bez pieniędzy i innego bogactwa, bez wojen, niezgody, nienawiści, gwałtowności, bomb i broni.
67. Stworzysz niewyczerpane źródło wiedzy, mądrości, miłości i pokoju, oraz harmonii.
68. Źródło w którym wszyscy ludzie wszelkich ras i każdej wiary, każdego koloru skóry i każdej pozycji będą mogli się odświeżyć.
69. A tym czego pragniesz – tym co chcesz przynieść ludziom – jest jedność, wiedza, mądrość, miłość i harmonia w głębokiej prawdzie i poznaniu, że całe twórcze królestwo w całym wszechświecie, wszystko jest jednością ze sobą połączoną.
70. Lecz to bycie jednym i bycie powiązanym z wszystkim wszędzie jest rezultatem mocy niezmierzonej miłości Kreacji, która daje wszystko bezinteresownie i nie wymaga za to zapłaty.
71. Największym problemem ludzi jest ich ignorancja w odniesieniu do Kreacji, jej praw i przykazań.
72. Nie jest to problem pojedynczej klasy społecznej, czy indywidualnego kierunku wierzeń, lecz jest to problem każdego pojedynczego człowieka, problem całej ludzkości.
73. W tej niewiedzy ludzie są zależni od swych iluzji, życzeń i pragnień, od swych uzależnień, występków, od przyjemności i materialnej tandety; od wszelkich tych form z których ani nie jest w stanie wyzwolić się pojedynczy człowiek, ani nie jest w stanie wyzwolić się cała ludzkość.
74. I przez to niewiedza i niepewność życia rozprzestrzeniają się, przez co pojawiają się: nienawiść, wojny, morderstwa, chciwość, zazdrość i zemsta, oraz wszelkie rodzaje przestępczości, a nawet potworne, niszczące i anihilujące bronie, takie jak bomby atomowe, które już w najbliższym czasie zostaną nadużyte przez Amerykanów w śmiertelnej i przynoszącej zagładę funkcji, jeśli zniszczą oni japońskie miasto Hirosima w tym roku 6-go sierpnia, w operacji wykorzystującej broń nuklearną, co pochłonie setki tysięcy istnień, by powtórzyć to samo 9-go sierpnia z podobnym miastem japońskim Nagasaki, co będzie kosztować jeszcze około 100 000 ludzkich żyć.
75. Nauki które przyniesiesz, nauki o duchu są zamierzone w tym celu, by prowadzić ludzi na ścieżce prawdy, miłości, pokoju i wolności i harmonii.
76. Są zamierzone by przekształcić ludzi i świat.
77. I w celu ich przyniesienia zobowiązałeś się przed sobą i przed życiem, oraz przed Kreacją i ludźmi.
78. Dlatego będziesz pracował ciężko i nieustannie, postrzegając swoją całą odpowiedzialność.
79. Przez swą wiedzę i mądrość, oraz przez moc własnej świadomości, własnego ciała i przez pracę fizyczną wskażesz na stary nowy kierunek w miłości, pokoju, wolności, zrównoważeniu, radości i harmonii, co może wskazywać na postęp w całym myśleniu, oraz w odczuwaniu i funkcjach i działaniach ludzi.
80. To twoja prawdziwa miłość, wraz z twoimi oświeconymi i mądrymi wartościami pomoże ludziom potrzebującym twojej pomocy i akceptującym twoją pomoc.
81. Więc bądź im zawsze otwarcie oddany jeśli otwierają się na ciebie i na nauki o duchu, gdyż twoim celem zawsze musi być nauczanie i pomaganie.
82. Edward, to będzie twoje zadanie by obudzić ludzi na Ziemi z ich snu nieprawdy i niewiedzy.
83. Dalej musisz pouczać ich, że muszą być gotowi na rewolucję prawdy oraz na fakt obowiązku do wypełnienia wobec Kreacji i jej praw i przykazań.
84. Przestrzeganie wypełniania tego obowiązku także przyjdzie jak rewolucja, gdyż jedynie nieliczni wezmą na siebie wypełnianie tego zobowiązania świadomie.
85. Ta rozległa rewolucja nie jest jednakże budowana na polityce i nie wie nic a nic o partiach, gdyż prawdziwa wolność jest włączona w jej esencję, zgodnie z którą każdy jeden człowiek ma wolność wyboru swych myśli i uczuć, oraz swych działań i interesów, gdyż każdy człowiek może swobodnie decydować czy dalej będzie zwracał się ku nieprawdzie i niewiedzy, czy ku wiedzy i mądrości, i prawdziwej miłości, pokojowi, dobru, równowadze i harmonii.
86. Nauki o prawdzie , względnie nauki o duchu – nauki o prawdzie Kreacji – powinny jednak być tym co wskazuje drogę każdemu człowiekowi, tak by każdy mógł podążać za nimi w zgodzie ze swoją własną wolą, jeżeli tego chce.
87. Nauki staną się ruchem rozprzestrzeniającym się na cały świat przynosząc pokój, miłość i wolność, oraz wszelkie inne wysokie wartości ludziom tego świata.
88. Jednakże musisz być zawsze świadom, że źli potężni, zazdrośni, oszczercy, oszuści, kłamcy, złodzieje i wszelki rodzaj negatywnych mocy, także podejmujący mordercze ataki na ciebie, będą próbowali zaszkodzić całej twojej pracy i energii i zniszczyć ją, przez co nie będzie końca oskarżaniu cię o podłe rzeczy w obliczu prawa po to by zniszczyć twoją misję.
89. Lecz bądź zawsze pewny siebie, gdyż jeśli nieodmiennie i świadomie będziesz wykonywał obowiązek względem swojej misji, żył szlachetnie zachowując swą skromność i szczerość, oraz zachowywał prawdziwą miłość w sobie, wtedy ostatecznie wszelkie ataki każdego rodzaju zostaną przekształcone na twój użytek i dla twojego sukcesu.
90. Więc będzie tak, że wszystko co jest przyrządzane przeciwko tobie negatywnie, oszukańczo, morderczo, oszczerczo, kłamliwie, zawistnie i w złodziejskim zamyśle, stale zmieniać się będzie w postęp i sukces dla ciebie i twojej misji.
91. Tak więc twoja grupa, którą rozwiniesz rozrośnie się jak zarodek, tak jak i inne, zewnętrzne grupy, co przyjmie ogólnoświatowe formy. 
92. W związku z tym będą ci pomocne elektroniczne i inne technologie, gdyż w czasie który nastąpi wszystko pod tym względem będzie rozwijać się tak szybko, że to co jest nowe w przeciągu kilku dni stanie się już ponownie przestarzałe.
93. Dzięki czemu będziesz w stanie rozpowszechniać nauki o prawdzie na całym świecie, gdyż informacje osiągną miejsce przeznaczenia w przeciągu sekund.
94. Dlatego nie jest koniecznym, byś bronił się przed atakującym zachowaniem skierowanym przeciwko tobie, gdyż wszyscy którzy będą działać przeciwko tobie w jakikolwiek negatywny sposób zaszkodzą tylko sobie.
95. Dlatego zachowuj zawsze neutralność względem wszelkich ataków przeciwko twojej osobie, czy też przeciwko misji.
96. Ucz się zachowywania kontroli nad sobą w tych sprawach i pozostawania zawsze spokojnym, gdyż jest to najlepsza broń i najlepsza obrona przeciwko każdemu atakowi.
97. Będziesz musiał się tego nauczyć już teraz, w twoim młodym wieku, dlatego też przytrafią się tobie wydarzenia, sytuacje i sprawy, które będziesz musiał nauczyć się przezwyciężać.
98. Będziesz musiał znieść wiele bólu poprzez umysł i uczucia oraz emocje, który będziesz musiał poddać kontroli.
99. Nie zostaniesz ci też oszczędzony ból fizyczny gdyż w 1964 roku napotkasz przeznaczenie, przez co stracisz swe lewe ramię.
100. Będzie to jednak dla ciebie bodziec dla dalszych twardych lekcji, które będziesz musiał opanować i przezwyciężyć, przez co jednak będziesz mógł stworzyć, wraz z tymi którzy zgromadzą się wokół ciebie, miejsce które nazwiesz Semjase Silver Star Center, skąd z pomocą będących przy tobie zaczniesz rozpowszechniać swą misję na cały świat.
101. Tak więc moją prośbą do ciebie jest byś wzmacniał swoje siły i używał i zawsze kontrolował swoje energie we właściwej mierze, gdyż będą one miały tak ogromne znaczenie – tak byś mógł wykonywać swą pracę – jak twoja prawdziwa miłość, twoja mądrość i twoja wysoka i daleko sięgająca wiedza o duchowych i kreacyjnych sprawach, gdzie muszę przyznać, że pod tym względem będziesz górował nawet nade mną i wszystkimi tymi, którzy przyjdą po mnie i będą utrzymywali kontakty z tobą.
102. Będą jednak oni pod pewnymi względami bardziej ode mnie nieświadomi w tych kwestiach, gdyż oni także mają bardzo wiele do nauczenia się, dlatego też będziesz ich nauczycielem, co będą musieli najpierw rozpoznać i zrozumieć.
103. Jednak zabierze to dużo czasu, lecz wtedy rozpoznają kim naprawdę jesteś, jakie możliwości i jaką wiedzę posiadasz i jakie wcześniejsze osobowości należały do twojej formy duchowej.
104. Nie jest jednak moim zadaniem ujawnienie tej wiedzy teraz, gdyż obowiązek ten spoczywa na wyższej niż ja formie, mianowicie na poziomie Arahata Athersaty, który będzie cię nauczać poprzez duchową telepatię, podczas gdy ja mogę przekazywać ci swą wiedzę jedynie słownie i poprzez moje urządzenie.
105. Dlatego też ćwicz duchową telepatię, w której ja wraz z wieloma innymi będę cię instruował, gdyż poziom Arahat Athersata może połączyć się z tobą jedynie w ten sposób, co jednak będzie tylko jednostronne, więc otrzymasz jedynie to co pouczające.
106. Działając ze mną, nauczysz się jednak komunikować za pomocą duchowej telepatii, gdyż opanowałem tą formę w takim samym stopniu jak każdy z moich ludzi, którzy przybędą spotkać się z tobą po mnie.
107. Jest to też ta forma telepatii, która jest zdolna do łączenia nieskończonych przestrzeni wszechświata i to bez straty w czasie, gdzie proste formy telepatii sięgają jedynie na trzy sekundy świetlne co odpowiada około milionowi kilometrów. 
108. Zalecałbym ci byś zawsze był odważny i śmiały, gdyż jedynie w ten sposób będzie możliwe, byś w danym czasie wsparł, także odważnie i śmiało własnych członków, gdyż twoja śmiałość i odwaga przeniosą się na nich, tak jak i wiele twoich innych wartości.
109. Co wykazują moje badania, będzie niestety nieuniknione to, że różni zdrajcy wstąpią do twojej grupy, którzy w czasie swej obecności, a także kiedy pójdą swoją drogą, będą chcieli złośliwie i mściwie wyrządzić ci szkodę, po to by cię zniszczyć, a także twoją misję.
110. Niestety poza nielicznymi wyjątkami, będą to członkowie którzy dołączą do twojej grupy w rezultacie wcześniejszych determinacji.
111. Podam ci imiona ich wszystkich i wszystkich innych członków grupy w późniejszym czasie.
112. Jednak bądź zawsze świadom, że jeśli jesteś mocno zdeterminowany, odważny i śmiały, szczery, skromny, szlachetny, wiedzący, mądrze nieuprzedzony, oraz pełen sił i energii, nieodmiennie podążający swą drogą pozwalając by rządziła twoja prawdziwa miłość, nieustająco, przestrzegając własnej odpowiedzialności względem siebie, życia i ludzi, oraz względem całości natury i jej form życia, wtedy żaden rodzaj ataków ze strony ludzi nie może cię zranić, nie ma znaczenia to jakiego rodzaju by one były.
113. Oprzesz się ogniowi, wodzie i burzy, w ten sposób widzialnie potwierdzisz nauki o prawdzie przed ludźmi.
114. Lecz nigdy nie używaj swych mocy świadomości i ducha, po to by osiągnąć korzyść, czy by uczynić siebie widocznym.
115. Gdyż jeśli użyjesz tych mocy – powiem raz jeszcze – powinny być one i mogą być one użyte w celu poinstruowania czy pomocnego wsparcia dla ludzi.
116. A jeśli był byś poproszony o uczynienie tego, wtedy tego nie rób, gdyż wywołałbyś niebezpieczeństwa, przez które twoja praca i misja były by zagrożone.
117. Rozważ że już teraz jesteś w stanie wytwarzać wielkie moce przez swą świadomość i czynić rzeczy, które są niemożliwe dla innych ludzi, lecz jeśli nawet możesz je czynić nie rób z nich widowiska, poza przypadkami gdy dzięki nim będziesz w stanie udzielić lekcji, czy użyć ich dla własnej rozrywki czy ulgi.
118. Bardziej niż kiedykolwiek, nadchodzący czas zdąża ku epoce wielkiego zniszczenia i zagłady.
119. Zacznie się przestępczymi czynami Amerykanów, kiedy w Hirosimie i Nagasaki spowodują całkowitą zagładę i zniszczenie, oraz setki tysięcy śmierci przez zrzucenie bomby atomowej, co już wkrótce się wydarzy, co już ci wyjaśniałem.
120. W nadchodzącym czasie człowiek na Ziemi zdegraduję się jeszcze bardziej niż czynił to wojowniczo od wieków, także poprzez mordercze religie i ich sekty, przez co się zniewolił, szczególnie religiami, od których stał się fanatycznie zależny, przez co żadne ludzkie życie nie jest dla niego na tyle cenne by nie zabijać i nie wykorzystywać go, co dotyczy także rządzących, którzy nie mają skrupułów.
121. Lecz przyszedłeś by wyjaśnić wszystkim ludzi twardą prawdę, twardymi, otwartymi, niedyplomatycznymi i szczerymi słowami, wolnymi od pustych fraz, i by ich pouczyć, tak by mogli znaleźć właściwą ścieżkę do wyższego planu.
122. Lecz dla tego jest konieczne byś zajął się także religiami i sektami i dowiedział się czym są w swym zasadniczym braku wartości.
123. Będzie tak, że sam w nie wkroczysz i dowiesz się, że ty jednak w swej wiedzy, oraz w myślach i uczuciach nie należysz do żadnej religii ani sekty, lecz że jesteś po prostu samodzielnie zorientowany na nauki o prawdzie.
124. Nauki o prawdzie w dalekiej przyszłości prowadzą do podniesienia całej ziemskiej ludności i do tego by każda osoba w swej wyższej jaźni świadomie rozpoznała swego twórczego ducha i jego cechy, a także by ujawniła duchowe wartości w życiu zewnętrznym, w swej osobowości.
125. Powiedzmy jednak, że musisz nauczyć się i praktykować tolerancję, tak byś nie był stronniczy czy niesprawiedliwy względem wierzeń religijnych ludzi.
126. Jedynie to predysponuje cię do nauczania ludzi w prawdzie, tak by oni kroczek za kroczkiem byli w stanie uwolnić się od swej zależności od niższych sił.
127. Musisz to zrozumieć.
128. A kiedy to zrozumiesz, wtedy też będziesz żył w prostocie, szczerości, skromności i miłości.
129. To predysponuje cię do niesienia posłania twojej misji, a przez to do nauczania prawdy w świecie.
130. A będzie to miało skutek pewnego dnia, wciąż bardzo odległego, taki że problem niepokoju zostanie rozwiązany na świecie i wszyscy ludzie nie będą się niepokoić i bać, co wiąże się tym, że pewnego dnia użycie broni w wojennych i morderczych celach, itd. ustanie, a będzie miała ona jedynie zastosowanie w pracy i dla celów obronnych.
131. Musisz wypełnić swoje zadanie i w tym celu jest też wymagane byś uczył się języka w piśmie i mowie, poprzez który będziesz rozprzestrzeniał nauki o prawdzie.
132. Jest to język którego uczysz się w szkole i nad którym już dobrze panujesz – język niemiecki.
133. Jest to mianowicie ten język, który jest najbardziej wartościowy na Ziemi i który oferuje najlepsze możliwości do przedstawienia nauk o prawdzie w precyzyjnych niuansach.
134. Dlatego też będę cię uczył w tym języku, tak byś uczynił go własnym w jego nieprzeciętnie licznych wartościach i nauczył się władać nim w największym możliwym stopniu.
135. Podobnie jak ja będą ci pomocni nasi lingwiści, którzy znają i władają językiem niemieckim nieporównanie lepiej, we wszystkich jego detalach, od jakichkolwiek ziemskich lingwistów.
136. Więc nauczysz się dobrego i płynnego, ekspresyjnego i bardzo rozległego języka, którego wielu będzie ci zazdrościć.
137. Rozwiniesz też swój własny charakterystyczny i jasny styl pisania, za pomocą którego stworzysz wszystkie swoje teksty i książki, oraz przygotujesz telepatyczne, technologiczno-telepatyczne i duchowo-telepatyczne transmisje.
138. Odtworzysz odpowiednie zapisy zgodnie z ich znaczeniem, bez jakichkolwiek zniekształceń i bez żadnych dodatków, jednakże zorientowanych według twojego stylu mówienia i pisania, więc nie będzie można pomylić, że to ty będziesz przekazywał wiadomości, instrukcje i w późniejszym czasie następujące rozmowy i spotkania.
139. Będzie to jednak konieczność, gdyż wielu oszustów, złodziei, szarlatanów, ofiar iluzji, szalonych i żądnych zysków będzie wykradali twój materiał, fałszować go i w ten sposób zarabiać.
140. Niestety będzie też tak, że wiele imion osób które spotkasz pozaziemskiego pochodzenia, oraz określeń czysto duchowych poziomów, będzie niegodnie nadużywanych poprzez czynienie zapewnień, że to nie ty spotykałeś się z nami z systemu Plejar lecz oni, lub że mieli te spotkania w tym samym czasie co twoje, spotkania które ty i twoi następcy nazwiecie później kontaktami lub rozmowami podczas kontaktów.
141. Gdy nadejdzie czas, kiedy te kłamliwe i oszczercze wydarzenia będą miały miejsce, kiedy twój materiał będzie w ten sposób kradziony, a wielu oszustów będzie relacjonowało na świat o rzekomych spotkaniach ze mną i moimi następcami, a pojawią się oni z fałszywymi i szalbierczymi przekazami, a nawet twierdząc to co niemożliwe, że są w telepatycznej łączności ze mną czy moimi następcami, wtedy te fałszywe osoby skontaktowane, jak je będziesz nazywał, już wtedy będą rozpoznawalne, gdyż będą utrzymywały, że ich fizyczne i telepatyczne spotkania i kontakty zachodzą z istotami z systemu Plejad tej konfiguracji czasoprzestrzennej, przez co uważać się będzie, że będą to moi następcy i ja.
142. Lecz my nie należymy do tej konfiguracji czasoprzestrzennej i w ten sposób też nie do tego systemu Plejad, który jest wciąż bardzo młody mając nieco mniej niż 60 000 000 lat i jest całkowicie niezamieszkały i nie do zamieszkania pod każdym względem, nie licząc termobakterii, które znikną ponownie w ciągu kilku dziesiątek milionów lat bez możliwości zaistnienia wyższego życia, w następstwie byty duchowe także nigdy nie będą istnieć na gwiazdach Plejad.
143. I po to by zdemaskować przyszłych oszustów, moi następcy i ty nie nazwiecie naszego pochodzenia według naszego własnego terminu Plejary, lecz ziemskim terminem Plejady, po to by oszuści użyli następnie tego terminu, przez co zdemaskują swe własne oszustwa i kłamstwa, oraz oszczerstwa.
144. Jeśli będzie się to działo na większą skalę, wtedy ty, a także moi następcy ujawnicie prawdę i sprostujecie wszystko.
145. Wiedz już, że następczynią mojej osoby będzie w roku 1953 młoda kobieta z wszechświata DAL, gdzie z pewnością raz zostaniesz zabrany.
146. Imieniem osoby z którą się skontaktujesz będzie Asket.
147. Należy ona do jednej z gałęzi naszego ludu, z którego inni wciąż przebywają w systemach Liry i Vegi, jednakże przesuniętych o ułamek sekundy od tego planu czasoprzestrzennego, tak jak i nasza konfiguracja czasoprzestrzenna w której istnieje nasz system plejarański.
148. Spotkania z tobą i Asket będą trwały 11 lat, tak jak i pomiędzy tobą i mną.
149. Będziesz zatem pozostawiony sam na 11 lat i będziesz musiał nauczyć się wiele z własnej inicjatywy, po czym w roku 1975 zostanie ponownie podjęty z tobą kontakt i spotkania przez moją wnuczkę Semjase oraz mojego syna Ptaaha.
150. Oboje, oprócz innych, będą stale twoimi przyszłymi towarzyszami spotkań.
151. Semjase jest potencjalną Ischrisch a Ptaah jest Ichwisch’em.
152. Także człowiek i potencjalny Ichwisch o imieniu Quetzal będzie miał dla ciebie znaczenie, tak jak i wielu innych.
153. Jednakże ich informacje odnośnie twojej osoby i pochodzenia twojej formy duchowej, z powodu konieczności ich dalszej nauki nie będą kompletne, więc najpierw będą musieli żmudnie wypracować tą informację, przez co nie można wykluczyć, że często będą popełniali pomyłki i będą musieli wysilać się żeby je poprawiać.
154. Będziesz musiał być w tym względzie interweniującą i pomocną siłą, po to też by ich uczyć.
155. To nauczanie jednak będzie stale się rozszerzało, kiedy poprzez nie zostanie tylko zdobyta wiedza o tym jaka waga jest do ciebie przykładana i że ta ważność wiąże się też ze wszystkimi twoimi wcześniejszymi osobowościami z wcześniejszych żyć.
156. Jednak nie wolno ci o tym mówić i musisz zachowywać swoją tajemnicę – co jeszcze ci w późniejszym terminie wyjaśnię – dotąd aż przyjdzie czas, iż moi następcy odkryją tą tajemnicę.
157. Także w odniesieniu do członków twojej grupy, zawsze powinieneś milczeć o wszelkich rzeczach, dotąd aż czas dojrzeje do ujawnienia nowych rozpoznań czy tajemnic, a potrzeba milczenia jest taka sama nie ważne do czego by się odnosiła.
158. Względem twojej misji i stworzenia siedziby centrum – która będzie bez wątpienia za  Schmidrüti w Tösstal (znasz dobrze to położenie gdyż byłeś już tam z ojcem i matką) – oraz względem twoich członków grupy i różnych innych spraw, początkowo niestety nic nie będzie szło zgodnie z planem.
159. Jednakże nie możesz wyjawić tego moim następcom, ani członkom twojej grupy, z którymi ustanowisz ustawową wspólnotę w roku 1978, po sformowaniu inicjalnej grupy w roku 1975.
160. Wyjaśniam ci tu i teraz, że osiągniesz ustanowiony cel i wypełnisz swoją misję i to na pewno.
161. Wiele utrapień i wiele wysiłku, potrzeb i wiele przeszkód narośnie jednak w rezultacie, co teraz już powinieneś wiedzieć.
162. Lecz jak wykazało moje spojrzenie w przyszłość przyłożysz całą twoją moc i energię, oraz twoje zdolności i wiedzę, tak jak i twoją miłość, pokojową naturę i mądrość, a także wszystkie twoje doświadczenia które zgromadzisz, których nauczysz się i rozwiniesz w sobie w wielu krajach do tamtego czasu.
163. Jednakże wymagane jest twoje milczenie, gdyż gdyby moi następcy i członkowie twojej grupy wiedzieli o całym wysiłku, potrzebach, utrapieniach, przeszkodach i nieporozumieniach, oraz o zdradzie w szeregach twojej grupy,  wtedy rezultatem byłoby osłabienie odwagi, przez co wszystko zostało by zniszczone.
164. Także spotkania pomiędzy tobą i moimi następcami były by zagrożone i zostały by zerwane, lecz w innym razie niebezpieczeństwo to będzie także istniało jako rezultat wszystkich tych nieprzyjemności które nieuniknienie powstaną.
165. Będzie jednakże leżało w twoich siłach, miłości, energii i mądrości i pojętności, to że poradzisz sobie ze wszystkim we właściwym stopniu i doprowadzisz wszystko do swego celu, w czym szczególnie nauki o prawdzie pomogą ci niezmiernie.
166. Właśnie w tym względzie muszę jednak zwrócić twoją uwagę na fakt, że musisz jasno wyjaśniać twoim członkom grupy, a także wszystkim ludziom, którzy uczynią wysiłek by się uczyć, że nauki o duchu nie są naukami o zbawieniu i że ty, ani też my nie reprezentujemy takich spraw, gdyż każdy człowiek tworzy własne zbawienie i czyni to poprzez swoje myśli i uczucia, przez swą wiedzę, swoje nastawienie i mądrość i miłość, oraz też przez swój pokój i wolność i swoje własne dobre wewnętrzne samopoczucie.
167. Do tego celu przyczynia się też całe jego działanie i zachowanie, a także sposób i stopień odpowiedzialności z jakimi mierzy się z zobowiązaniami i ich wypełnianiem i to jak żyje.
168. Musisz rozwinąć wielkie zaufanie do swojej przyszłości i sukcesów twojego działania, do twoich zadań, pracy i misji i zawsze bądź świadom, że osiągniesz wszystko i nigdy nie zawiedziesz.
169. Twoja wiedza, twoja mądrość, twoja prawdziwa miłość, twoja szczerość, otwartość i pokojowa natura, oraz twoja wewnętrzna wolność i twoje moce świadomości i twoje energie muszą być tak ogromne, by nigdy nie nawiedzały cię wątpliwości odnośnie tego czy w czymś nie zawiedziesz.
170. Wszystkie te wartości, do których należą też cnoty i wiele innych znakomitych cech, muszą stać się tak substancjalne, potężne i mocne w tobie, by przekraczały wszelkie wrogości, po to by uleciały one jeśli nakażesz im odlecieć, tak by nie mogły znaleźć zaczepienia w tobie.
171. Jednak istnienie w zdrowej skromności i nie pozwalanie na bycie kuszonym jest jednym z autorytatywnych przykazań których nigdy nie możesz złamać.
172. Zatem nigdy nie zwracaj swoich sił i energii na robienie rzeczy które nie były by słuszne.
173. Nawet jeśli twoje życie było by często zagrożone, nigdy nie obracaj swoich wysokich wartości przeciwko ciału i życiu atakujących cię, lecz w każdym przypadku używaj ich tylko do samoobrony.
174. I jedynie gdy zachowasz poprawność swoich myśli i uczuć, oraz twoich akcji i czynności pod każdym względem i będziesz też w taki sposób używał swych wielkich mocy świadomości, będziesz mógł mieć prawdziwe zaufanie do siebie nie pozwalając by cokolwiek nim wstrząsnęło.
175. Musisz być prawdziwym człowiekiem i żyć dla życia, twojej misji i twojej ewolucji, a także dla twojego zdrowia i twojego dobra, dlatego doradza ci się byś pod każdym względem zawsze sprawował konieczną kontrolę nad sobą.
176. Nigdy nie pozwalaj sobie na wściekłość, lecz rycz i wrzeszcz jeśli wymaga tego sytuacja, jednak przez to nie trać nigdy kontroli nad sobą i czyń to tak by przeciwne negatywne uczucia cię nie dotknęły.
177. W tym celu wypracuj zaufanie i pewność że zawsze utrzymasz kontrolę, przy czym nie powinieneś jednak czynić niczego co nie odpowiada twojej naturze, gdyż ludzie powinni widzieć i rozpoznać, że jesteś człowiekiem tak jak oni sami.
178. To jednak znaczy że ty też nie jesteś nieomylny i musisz się uczyć pod każdym względem.
179. Mimo to doradza ci się ufać sobie i to do twojego ostatniego oddechu.
180. Nigdy nie pozwól by wpłynęły na ciebie fałszywe nauki, ani nie pozwól oszukać się oszustom i sztuczkom zręcznych rąk i magicznym, lecz raczej naucz się dostrzegać ich fałszywość, w czym cię pouczę, tak byś też był w stanie przejrzeć i rozpoznawać takie rodzaje oszustw.
181. Także wróżenie, egzorcyzmy, jasnowidztwo i oszukańcze duchowe uzdrawianie, w dodatku do wielu innych podobnie zorientowanych spraw, zostanie ci przedłożone, w tym taż automatyczne pismo i rzekome kanałowanie, które w nadchodzącym czasie będzie zwane channelingiem.
182. Ich zasadą jest tylko kłamstwo i oszustwo, złudzenie, fałszywe nauki, choroba i zarabianie, dlatego powinieneś chronić się przed tym, tak jak i przed fałszywymi naukami i machinacjami religii i sekt, które wyrosły z nich, i które będą dalej z nich wyrastały, a które będą tak zwyrodniałe, że w nadchodzącym czasie wynikną z nich morderstwa i morderstwa masowe.
183. Strzeż siebie przed wszystkimi tymi rzeczami w każdym momencie życia, gdyż kłamstwa, oszustwa, oszczerstwa i nieprawda będą szerzyły się w nadchodzącym czasie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
184. Będzie tak szczególnie wtedy gdy zmiana milleniów wprawi ludzi w ekscytację i zamęt.
185. Są to Edwardzie, słowa które musiałem dziś tobie powiedzieć i wyjaśnienia jakie musiałem tobie dać.
186. Dalsze wyjaśnienia nastąpią w późniejszym czasie.
187. Do tego czasu ucz się jednak pracowicie dalej i zawsze bądź pogodny.
188. Jeśli byś potrzebował mojej pomocy odnośnie nauki, wtedy zawezwij mnie, a ja stanę przy tobie z radą i pouczeniem.
189. Myśl zawsze o wszystkich moich słowach przez tyle lat ile będziesz żył i trzymaj się moich wskazówek i także wtedy kiedy mnie już nie będzie a ty dorośniesz i staniesz się bardzo wiedzącym i mądrym i staniesz się wobec ludzi zwiastunem, który względem nauk o prawdzie, nauk o duchu, względnie nauk o kreacyjnych prawach, posiada więcej wiedzy niż jakikolwiek inny człowiek na twoim, czy moim świecie.
190. I jest to prawda która sprawia, że pojawiam się w relacji z tobą, jako twój uczeń, czy też będzie tak, jeśli w nadchodzącym czasie będę wciąż mógł doświadczać twojej wiedzy i twojej mądrości.
191. Nie mogę tego jednak zagwarantować, niezależnie od wielkiej radości która mną rządzi z tego powodu, że mogę uczyć cię nim staniesz się bardziej wiedzącym i bardziej mądrym niż ja kiedykolwiek będę w moim obecnym życiu w mojej obecnej osobowości.

  •  „Billy”, wtedy Eduard miał osiem lat w czasie tego kontaktu w 1945 r.
  •  Na prośbę Billego 15 maja 2000 został wykonany szkic ołówkiem Sfatha przez jego syna Ptaaha.
  •  Wers 12 odnosi się częściowo do poważnego ataku fizycznego na Billego przez jego byłą żonę. Podniosła ciężkie narzędzi kuchenne na niego i uderzyła go w głowę. Został natychmiast uratowany, zabrany w górę i uleczony przez Plejaran.
  •  Wers 74 (i 119) może wydawać się bardzo szorstki i niesprawiedliwy wobec „konwencjonalnej mądrości” że siły USA były zmuszone do zagłady japońskich miast przemysłowych Hirosimy i Nagasaki, po to by zapobiec znacznie większym stratom wśród niewinnych żyć kiedy imperialne siły japońskie przepłynęły by przez Pacyfik by ostatecznie zaatakować Zachodnie Wybrzeże USA. Według Plejaran nie było w tym nic na rzeczy, gdyż USA z zimną krwią według „Planu pięcioletniego”, rozmyślnie sprowokowały (i nie czyniły później nic by przeszkodzić) okropny atak japoński na Pearl Harbor, tym samym dostarczając pretekstu do tego co było planowane; mianowicie do rozmyślnego testu superbroni, bomby atomowej na zamieszkałym wielkomiejskim celu. Dalsza szczegóły dostarcza kontakt 238 z 18 maja 1991, który opisuje mrożące krew w żyłach szczegóły tej niewiarygodnej konspiracji i w pewnej mierze wyjaśnia nastawienie Plejaran do obecnych militarnych machinacji USA. /przyp. Billy Meier Wiki/
 
  Łącznie stronę odwiedziło już 159195 odwiedzających  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja