Reklamy na tej stronie umieszczane są przez właścicieli domeny
   
  Era Integracji
  Zdjecia
 

Background Information / Description:

August 20, 2001, ca. 3.50 PM,
Hinterschmidrüti, Switzerland

A new eyewitness photo seems to confirm the controversial Billy Meier case (see file on this website). An anonymous visitor from a nearby village took this clear photo of a domed disc with his digital camera (through a powerful telephoto lens) after his visit to Meier's “Semjase Silver Star Center”.

Source / Credit: Michael Hesemann


Zdjęcie nowego świadka naocznego zdaje się potwierdzać kontrowersyjną sprawę Billego Meiera. Anonimowy gość z pobliskiej wioski zrobił to wyraźne zdjęcie kopulastego dysku swoim aparatem cyfrowym (z pomocą mocnych soczewek teleobiektywu) po swej wizycie w "Centrum Semjase Silver Star".

http://www.ufoevidence.org/photographs/section/europe/Photo27.htm

 
  Łącznie stronę odwiedziło już 163164 odwiedzających  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja