Reklamy na tej stronie umieszczane są przez właścicieli domeny
   
  Era Integracji
  Wyjaśnienia Asket cz.1
 
Billy i Asket na Pustyni w Jordanii / 3-go lutego 1953r.

Asket
1. Kreacja jest podłożem życia i ISTNIENIA.
2. Wypełniamy naszą misję w sile Kreacji, która ma nie tylko kosmiczne, ale i uniwersalne znaczenie, gdyż Kreacja jest życiem i Kreacja jest ISTNIENIEM.
3. By spełnić naszą misję, musimy zneutralizować czasoprzestrzenną barierę strukturalną pomiędzy naszym i twoim wszechświatem, tak by osiągnąć harmonijne przejście bez szkody dla statków i wszechświatów.
4. Gdyż nasz świat leży we wszechświecie DAL, w systemie AKON, w systemie wam ziemskim ludziom obcym, wszechświata tak samo wam obcego, których kilka otacza wszechświat wam znany, na siedmiu zewnętrznych pasach.
5. Wiele z tych wszechświatów leży w innych planach czasowych i w kompletnie obcych dla was przestrzeniach.
6. Nasz wszechświat jest równoległym, siostrzanym do waszego wszechświatem, względnie wszechświatem bliźniaczym i zgodnie z waszymi pojęciami leży na podobnym planie.
7. Różnica pomiędzy twoim czasem i naszym jest jedynie bardzo niewielka.
8. Powód naszego przybycia do tego, waszego wszechświata DERN, znajduje się w czasach wcześniejszych, liczonych kilkoma wiekami i w chęci eksploracji i wypełnienia zobowiązania naszej rasy, która w najwcześniejszych czasach przybyła ze wszechświata DERN.
9. Dzięki postępowi technicznemu uczyniono możliwym otworzenie na nowo starożytnej bariery pomiędzy naszym i waszym wszechświatem, co zapewniło nam wejście do waszego czasu; po tym jak wiedza ta została utracona wiele tysięcy lat temu została na nowo zrozumiana.
10. Odtąd ponownie badaliśmy przestrzenie waszego wszechświata i kilka stuleci temu odkryliśmy ten system słoneczny, a w nim i ten świat, którego mieszkańcy ujawniają bardzo stare związki  z Plejadanami, jak nazywasz ich z pewnych powodów, w które my także jesteśmy zaangażowani - także w formie misji.
11. Gwoli ścisłości, wieków liniowo liczonych według waszej kalkulacji czasu, było razem 33, odkąd ponownie byliśmy w stanie podróżować i badać wasz wszechświat.
12. Podczas naszych nieustannych eksploracji ponownie odnaleźliśmy ten świat, także nasz oryginalny dom i bardzo odległych potomków tych, którzy w najwcześniejszych czasach byli odpowiedzialni za ludzkie życie tego świata, gdyż część ludzi Ziemi nie narodziła się tutaj.
13. Wielu jest potomkami tych, którzy przebyli bezmiar przestrzeni kosmicznej z tej przestrzeni, którą zwiecie Lirą i Vegą, z Okiem Boga, Mgławicą Pierścienia.
14. Na tych obszarach leży prawdziwy i podstawowy świat rodzinny późniejszych ziemskich ludzkich ras.
15. Jednakże dzisiaj, faktyczni bezpośredni potomkowie ziemskich przodków nie zamieszkują już dłużej obszaru i przestrzeni i systemów przesuniętej konfiguracji czasoprzestrzennej wokół Mgławicy Pierścienia i ciał niebieskich Liry i Vegi, lecz mieszkają w światach o przesuniętej konfiguracji czasoprzestrzennej daleko poza systemem, który nazywacie Siedmioma Ciałami Niebieskimi, „Siedmioma Siostrami”, względnie Plejadami, odległych w przybliżeniu o czterysta lat świetlnych.
16. Są oni waszymi odległymi potomkami i naszymi faktycznymi oryginalnymi przodkami.
17. Lecz za nie więcej niż dwadzieścia Ziemskich lat, licząc od dziś, powinieneś otrzymać wyjaśnienia o wszystkich tych sprawach od samych bezpośrednich potomków waszych przodków, kiedy będziesz wystarczająco dojrzały, by poradzić sobie z nowymi wyjaśnieniami i wiedzą.
18. Lecz do tego czasu musisz wciąż wiele się uczyć i wznieść swą wiedzę i swą mądrość na bardzo wysokie poziomy, tak by móc dzięki temu wypełnić swą trudną misję.
19. Jesteś przeznaczony do tego, by poprzez własną determinację być przynoszącym prawdę, tak jak niezliczeni inni od najwcześniejszych czasów przed tobą.
20. Lecz abyś był w stanie wykonać swoją misję, jako taką, poprawnie, musisz stać się o wiele większy w wiedzy duchowej od każdego innego ziemskiego człowieka twoich czasów.
21. Dlatego, przed urodzeniem byłeś już umieszczony pod kontrolowanym nadzorem pewnej formy życia, która musiała cię chronić, prowadzić, wskazywać i pouczać cię.
22. Stało się to tak, jak  ze wszystkimi wcześniejszymi przynoszącymi prawdę, niektórzy z nich byli reinkarnacjami twojej formy duchowej, jednakże byli zawsze innymi osobowościami, które zostały wybrane już przed ich urodzeniem i po ponownej inkarnacji byli przygotowywani do swych misji.
23. Przedstawia to prawo Kreacji, którego też nie można naruszyć.
24. Błędnym jest wierzyć, że przynoszący prawdę i obwieszczający prawdę są wzywani do swej misji w pewnym wieku, gdyż ich ścieżka jest już określona przed ich poczęciem, przez nich samych we wcześniejszych życiach.
25. Jeśli przynoszący prawdę i ogłaszający prawdę rodzi się, wtedy jest już zdecydowany na swą misję z własnej woli, więc już od jego urodzenia jego życie także zgodnie z tym się rozwija.
26. W takim przypadku, takie życie będzie niezwykle trudne i ciężkie, gdyż rozważana forma życia ma niezwykle dużo do nauczenia się.
27. Prorok nigdy nie jest w stanie prowadzić łatwego, nieobciążonego i gładkiego życia.
28. Kiedy zatem pojawiają się formy życia, rzekomo przynoszące prawdę, względnie prorocy i ich życie nie przebiega po najcięższych torach, wtedy nigdy nie mogą być przynoszącymi prawdę i prorokami.
29. Są oni jedynie w stanie głosić nielogiczne i błędne „prawdy”, przez które formy życia wpadają we wszelkiego rodzaju zniewolenie i stają się zależne od nierzeczywistych rzeczy.
30. Jednak prawdziwi przynoszący prawdę i prorocy przynoszą słowa i prawdy wolności i wiedzy, miłości i mądrości w absolutnej logice.
31. Fałszywi przynoszący prawdę i fałszywi prorocy itd., przynoszą jedynie fałszywe nielogiczne nauki, które muszą stale być na nowo formowane i rewidowane, zgodnie z postępem czasu i rozwojem, podczas gdy prawdziwi przynoszący prawdę i prorocy przynoszą jedynie nauki prawdy, która jest wieczne stała i nigdy nie może być poprawiana.
32. Wieczna prawda, zawsze pozostaje wieczną prawdą, nawet jeżeli jako określana przez rozwój języka musi być głoszna wciąż na nowo nowymi słowami i terminami.
33. Za mniej niż dwadzieścia ziemskich lat przyjdzie dla ciebie czas, w którym napiszesz wspaniałą pracę o prawdzie, która zostanie ci przekazana od bardzo, bardzo wysokiej formy duchowej.
34. Dotrze do ciebie z tego samego poziomu z którego Jimmanuel, syn cieśli, którego błędnie nazywacie Jezusem Chrystusem, także otrzymał swą wiedzę.
35. Będzie to ważne dzieło nowego czasu, dzieło prawdy, wiedzy, wyjaśnień, mądrości i miłości Ery Wodnika.
36. Będzie to, obok wielu innych twoich prac, dzieło absolutnej prawdy, mające związek z wieloma innymi rzeczami.
37. Będzie to dzieło absolutnej prawdy i zostanie napisane dla wszystkich nadchodzących czasów.
38. Wszelkie twoje pisma i dzieła nie będą mogły zostać zastąpione dalszymi innowacjami, gdyż będą zawierały ostateczna prawdę.
39. A ta wieczna prawda nie poddaje się nigdy zmianom.
40. Jednak jeżeli pojawią się formy życia, które zechcą wnieść zmiany i innowacje do tych prac i poza nie, wtedy mają one oszukańczą formę i są podłymi kłamstwami.
41. Prawda nigdy nie podlega zmianom i innowacjom, gdyż znajduje się stale w absolucie wszelkich czasów i przestrzeni.
42. Jest zadaniem każdej wyżej rozwiniętej formy życia, stać obok mniej rozwiniętych form z pomocą w odpowiedzialnej mierze, by wpływać na ewolucję z odpowiednią siłą.
43. To zobowiązanie spoczywa na wszystkich formach życia wszystkich wszechświatów, gdyż opiera się ono na prawie kreacyjnym.
44. A teraz, kiedy znajdujemy się tutaj, skądś  co jest dla ciebie obcym wszechświatem, to zobowiązanie także na nas ciąży, tak samo jak na ziemskich ludziach, więc z tego powodu w pewnym momencie wejdziemy w oficjalny kontakt, wraz z większą ilością nie-ziemskich i wysoko rozwiniętych form życia tego wszechświata.
45. Lecz nastąpi to dopiero w nadchodzących latach, kiedy powrócę do mojego wszechświata, po czym zostanie podjęty z tobą inny, kolejny kontakt.
46. Jako już wysoko rozwinięte formy życia rozpoznaliśmy bardzo wiele rzeczy w tym waszym wszechświecie, które wymagają zmiany.
47. W szczególności w tym świecie robione są rzeczy, które są na bardzo niebezpiecznym kursie.
48. Ziemska ludzkość wkracza w erę wiedzy technicznej i postępu technicznego, oraz czas nadchodzących technologii komputerowych i genetycznych, lecz wiedza i postęp będą zaburzane przez wiele różnego rodzaju czynników, szczególnie przez błędne, świadomie bądź nieświadomie ideologie, które wprowadzają w błąd, zniewalają, poniżają, lub wykorzystują ludzi.
49. Bezgraniczne pożądanie władzy jest charakterystyką wszystkich ziemskich ideologii i cel wszystkiego faktycznie uosabia zdobycie kontroli.
50. Ideologia znaczy największa i najniebezpieczniejsza siła mająca na celu zdobycie władzy, do czego z zasady, niemal bez wyjątków, dążą wszystkie wyznania, jeśli są zorientowanie religijnie, czy też jako tajne stowarzyszenia - naukowo, pseudonaukowo, politycznie, militarnie, fanatycznie itd.
51. Jest niekwestionowane, że wiele ziemskich rządów jest religijnie sterowanych i kierowanych, bądź przynajmniej podatnych na pewien religijny wpływ.
52. Podobnie z drugiej strony, stałe wysiłki oparte o politykę są podejmowane niezależnie przez te rządy,  tak by mogli ze swej strony przejąć kontrolę nad ludźmi.
53. Te wzajemne nikczemne wysiłki zawsze i wielokrotnie prowadziły do dzieł wojny i innych śmiertelnych ekscesów, przez co na przestrzeni dziejów zniszczone zostały nieprzeliczone ludzkie życia .
54. Wiedza nowego czasu była rozwijana tylko dla celów zdobycia pewnej kontroli, przez co dobrostan ziemskich ludzi był często jedynie incydentalny.
55. Z zasady człowiek przemieniał wszelki wynik swego rozwoju i wynalazki w śmiertelne bronie.
56. Zmusił kamienie węgielne życia do stania się niebezpiecznymi materiałami wybuchowymi, po to by zamienić te kamienie węgielne życia w śmiertelną broń.
57. I już w najbliższym czasie człowiek na Ziemi wypadnie pośpiesznie z atmosfery w załogowych pociskach rakietowych.
58. Już wkrótce nastąpi także ten czas, w którym wejdzie na ziemskiego satelitę i przemówi wielkimi oszukańczymi słowami o pokoju i miłości.
59. Jednakże będą to tylko zwodnicze słowa, gdyż w zamysłach ziemskich ludzi niosących te słowa w kosmos, będzie jedynie niezwyciężone zachłanne pragnienie władzy i rządzenia  przestrzenią kosmiczną.
60. Ich słowa będą jedynie nikczemnymi kłamstwami i intrygami, udającymi pokój po to by oszukać autentycznie pokojowe formy życia i doprowadzić je do niewoli.
61. Religie i polityka Ziemi współpracują w tym i w ogóle nie  powstrzymują się od intryganckich środków, po to by osiągnąć swe żądne władzy cele.
62. Ziemska ludzkość osiągnęła wysoką pozycję w technicznej ewolucji, jednakże naprawdę tylko w odniesieniu do techniki i tego co wiąże się z czysto materialnym zrozumieniem.
63. Jednakże duchowa i świadomościowa ewolucja była jak dotąd nikczemnie utrudniana i zaniedbywana czy eliminowana przez światowców i materialistów.
64. Zaprocentowało to narośnięciem wiele różnego rodzaju złych rzeczy, które też zdegenerowały się do fanatyzmu.
65. W ten sposób fałszywe ziemskie religie można określić najgorszymi czynnikami, przez które cała rzeczywistość i prawda jest zaprzeczona i potępiana.
66. Pod tym względem Ziemia musi być opisana jako wyjątkowa we wszelkich obszarach znanego nam wszechświata i na wszelkich światach nam znanym, będąc nosicielką takich zdegenerowanych nierealnych ideologii.
67. Takie obłędne ideologie i religie jakie szaleją tu na Ziemi nie istnieją nigdzie indziej.
68. Ziemskie ideologie, a sekty i religie w szczególności, oraz ziemskie machinacje polityczne mające na celu władzę, stały się zagrożeniem, które rozprzestrzenia się powoli lecz nieodwracalnie.
69. Nie dość, że rasy podróżujące w kosmosie, poprzez ziemskie ideologiczne i religijne szaleństwo, już wzbudziły na trzech ze swych planet rozruchy, które następnie musiały być poddawane pod kontrolę sił zewnętrznych, ziemscy ludzie także prowadzą swój świat i cały system słoneczny niebezpiecznie blisko zniszczenia.
70. Niecałe 1130 ziemskich lat wstecz, trzy rasy zdolne do podróży kosmicznych, z odległych galaktyk tego wszechświata wysłały swe statki ekspedycyjne i zbliżały się do Ziemi.
71. Zbadały ten świat małymi statkami zwiadowczymi, a także nawiązały kontakt z ziemskim duchowieństwem, w tajemnicy i nierozpoznani by nie wywoływać przerażenia i niepokoju.
72. Usłyszeli i nauczyli się od ziemskich ludzi szaleństwa ich ideologii i religii i nagle uwierzyli, że są poszkodowani i źle ukierunkowani w swej własnej filozofii Kreacji i w swej własnej ewolucji świadomości i ducha.
73. Jako wciąż bardzo niedorozwinięta duchowo i w swej świadomości forma życia, ziemscy ludzie byli w stanie wzbudzić w tych obcych formach życia wątpliwości i zasiać pomiędzy nimi niezgodę.
74. Lecz czy było to dziwne, kiedy rozważyć, że bardzo wysoko rozwinięte formy życia z obcej galaktyki odwiedzają Ziemię, a tu nagle dowiadują się, że oni, jako rasa która rozwinęła się tak daleko, ma być poszkodowana przez Kreację, gdyż rzekomo, Kreacja osobiście uczyniła siebie znaną wciąż bardzo niedorozwiniętej rasie, a oni sami, jako znacznie wyższa forma życia zostali pominięci.
75. Gdzie można tu znaleźć winę, w tym że Kreacje stworzyła swego jednorodzonego syna i przekazała go na Ziemię, biednym, niedorozwiniętym ludziom, a nie stworzyła tego jednorodzonego syna dla znacznie wyżej rozwiniętych form życia?
76. W ten sposób ta szalona informacja została rozszerzona na trzy odległe światy i obwieszczona rasom, które od tysięcy lat żyły w pokoju, miłości i całkowitej harmonii pomiędzy sobą i z wszelkimi formami życia.
77. Szaleństwo ziemskiej religii zostało przejęte przez naukowców i na Ziemię zostały wysłane dalsze ekspedycje, by przez lata badać wszystkie konieczne fakty religijne.
78. Po powrocie tych ekspedycji zostało postanowione, po dokładnych wyjaśnieniach, że wszyscy ludzie mogą być pouczani zgodnie z ziemską religią chrześcijańską i doprawdy we wszelkich sprawach.
79. Była to fatalna pomyłka, gdyż w przeciągu jedynie jedenastu lat, ten pokojowy rodzaj ludzki z odległej planety, żyjąc uprzednio jedynie według twórczych praw, zmienił się na obraz opartego na wierze, chrześcijaństwa ziemskich ludzi.
80. Początkowo walki i niezgoda pojawiły się tylko w najwęższych kręgach, później jednak wszystko szybko się rozszerzyło i doszło do publicznych niepokojów.
81. Wkrótce te formy życia już się mordowały, dotąd aż wszystko przerodziło się w nikczemną wojnę światową.
82. Ostatecznie nastąpiło wdarcie się do dwóch innych światów z których jeden został zniszczony.
83. Inne podróżujące w kosmosie rasy zwróciły na to uwagę i ostatecznie interweniowały, siłą kończąc śmiertelną niezgodę, która już powoli roznosiła się na cały system słoneczny.
84. Ziemskie religie, przyniesione tam przez ekspedycje i wyzwalające zniszczenie chrześcijaństwo zostały ściśle zabronione dla jakiejkolwiek formy życia.
85.Cały istniejący materiał religijny został zniszczony i stary sposób życia ponownie stał się najwyższym prawem.
86. Jakakolwiek wyprawa i jakiekolwiek dalsze wizyty na Ziemię zostały zabronione i zostało wydane nawet rozporządzenie, że jeśli nieoczekiwanie na Ziemię zbłądzi statek i żadne dalsze możliwości ruchu naprzód nie zostaną znalezione, cała załoga wraz ze statkiem musi się całkowicie wyeliminować.
87. To w rzeczywistości też wkrótce się wydarzyło, gdy duży statek kosmiczny, wciąż w ziemskim obszarze, nie był w stanie uwolnić się już od Ziemi, leżał ukryty przez kilka miesięcy z ciężkim technicznym uszkodzeniem, w kraju którym nazywacie Rosją.
88. Statek był w stanie unieść się jedynie na kilkaset metrów i wtedy ponownie opadał.
89. Zgodnie z przepisem, że żadne statki kosmiczne itd. nie mogą zbliżać się już do Ziemi, nie była też możliwa żadna zewnętrzna pomoc.
90. Innym rasom z kosmosu stacjonującym na ziemi zabroniono iść uszkodzonemu statkowi na ratunek, gdyż wśród załogi wybuchła ziemska epidemia, która była bardzo niebezpieczna dla tej formy życia.
91. Wiedząc, że nie mogą spodziewać się już żadnej pomocy skonstruowali ogromną bombę z kamieni węgielnych życia, które wy zwiecie atomami, wznieśli statek tak wysoko jak to było możliwe do nieba i później po prostu pozwolili mu spaść.
92. Jak ogromna kometa opadał w kierunku Ziemi i nim w nią uderzył, na wysokości kilkuset metrów, została odpalona bomba atomowa.
93. Ogromna eksplozja rozerwała statek i załogę, obracając wszystko w pył i niszcząc krajobraz.
94. Pozostał z tego tylko gigantyczny krater, który jest błędnie zwany przez waszych naukowców kraterem po meteorze.
95. Ponad 4,300 form życia pozaziemskiego pochodzenia zostało zniszczonych podczas tej gigantycznej destrukcji, co cofa nas tylko do ziemskiego kultu chrześcijańskiego, gdyż faktycznym powodem tego zniszczenia było szaleństwo tej ziemskiej religii.
96. Przez te i inne ziemskie szaleństwo wciąż zachodzi wiele innych niebezpiecznych wydarzeń, których efekty muszą zostać pohamowane w nadchodzącym czasie.
97. Ziemscy ludzie stali się zdolni do zniszczenia swego świata w eksplozji atomowej, co miało by bardzo niebezpieczne skutki dla całego systemu słonecznego.
98. Już raz, tysiąclecia temu, podobna katastrofa została wyzwolona w tym systemie słonecznym, mianowicie gdy planeta, która była drugą zamieszkałą przez ludzi w tym systemie, została zniszczona.
99. Przez irracjonalność ludzkości żyjącej tam wtedy, planeta została wysadzona na tysiące większych i mniejszych kawałków i tak kwitnący świat został zniszczony.
100. Jako siostrzana planeta Ziemi, krążyła wokół Słońca w miejscu gdzie teraz znajduje się planeta Mars.
101. Lecz przez potężną pierwszą eksplozję powstał gigantyczny efekt odpychania i planeta została wyrzucona, by ostateczne eksplodować na orbicie gdzie dziś krąży jako pas asteroid.
102. Planet ta nazywała się Malon, co później z powodu jej zniszczenia zostało zmienione i poddane małej odmianie.
103. W tamtym czasie Mars krążył w miejscu obecnego pasa asteroid i został skierowany na bliższą orbitę słoneczną przez gwałtowne zniszczenie-eksplozję planety Malon.
104. Słoneczna orbita Malon była więc, w tamtym czasie tam, gdzie teraz krąży Mars, jednakże sytuacja została zmieniona przez tą destrukcję. (Planeta tamtego czasu dziś zwana jest Malona bądź Faeton itd.)
105. Dalszym takim wydarzeniom trzeba zapobiec i jest to właśnie obowiązek wyższych ras i ziemsko-ludzkich form życia.
106. Cały wewnętrzny system słoneczny mógłby zostać zniszczony takim atomowym zniszczeniem tej Ziemi, a fragmenty czy planety mogły by zostać skierowane na zewnątrz, w kosmos, jako bardzo niebezpieczne pociski.
107. Przez co znowu całe systemy planetarne mogły by zostać zniszczone i zaburzone, co mogło by prowadzić do katastrofy bez precedensu w systemie SOL.
108. Przylegające systemy planetarne mogły by wtedy zostać dotknięte.
109. Powód tej możliwości leży w tym, że ten system słoneczny składa się z różnych planetarnych gigantów, które mają niezwykle dużą siłę przyciągania.
110. Ponadto system ten jest wyeksponowany w kosmosie w taki sposób, że katastrofa tego typu mogła by się rozprzestrzenić niepohamowanie przez system słoneczny na wiele astronomicznych jednostek.
111. Podobne wydarzenie było już wzbudzone w bardzo odległej przestrzeni, w galaktyce zupełnie Ziemi obcej, kiedy planeta, która została zniszczona przez religijne szaleństwo, spowodowała tą niebezpieczną reakcję.
112. To był ten świat, który opisałam, który został zniszczony przez ten rodzaj ludzi, którzy przyjęli chrześcijańską religię z Ziemi.
113. Przez tego rodzaju zdarzenia, nie tylko byłby bardzo zagrożony ziemski system planetarny, lecz także systemy inne niż system SOL.
114. Przez zniszczenie Ziemi i tak dalej, struktura czasoprzestrzeni nie została by rozdarta, lecz cały system popadł by w śmiertelną ruinę.
115. Samo w sobie zagrożenie to jest naprawdę niemałe, gdyż Ziemia znajduje się na bardzo eksponowanym miejscu, to straszliwe wydarzenie może faktycznie stać się rzeczywistością, jeżeli niszczycielska siła będzie wystarczająco wielka i pochodzenia atomowego.
116. Dlatego więc naszym głównym zadaniem jest zapobieżenie temu prawdopodobnemu wydarzeniu przez wyjaśniające impulsy, oraz nadzór, wraz z innymi formami życia z innych światów w tym wszechświecie Ziemi, tak by już wywołane intrygi ziemskich naukowców zostały powstrzymane i odwrócone dzięki wpływowi niezauważalnych impulsów.
117. Jest to część naszej misji – najtrudniejszej jaka kiedykolwiek została zanotowana w historii tego systemu słonecznego.
118. Jesteśmy zmuszeni interweniować, używając logicznie narzuconej nie-przemocy, w machinacje polityków i religii i nauczać i pozytywnie wpływać na przodujące osobowości bez ich świadomości tego i niweczyć, w pozytywny sposób, ich intrygi i politykę itd.
119.  Jednakże tym samym nie obędzie się niestety bez tego, by rozmaite kierujące siły różnych krajów Ziemi nie zostały zniszczone, obalone, czy nawet zamordowane przez podporządkowane im organizacje czy przeciwników.
120. Lista politycznych przywódców, którzy zostaną zabici ręką mordercy w nadchodzącym czasie była by bardzo długa, jednak nie możemy tego zmienić.
121. To nie nasza wina, że wszystko potoczy się w ten sposób, gdyż sami Ziemianie ponoszą winę.
122. Nie chcemy śmierci ani morderstwa, chcemy pokoju: w tym i wszystkich innych wszechświatach.
123. Niestety wymaga to byśmy wpływali na kierujące siły na Ziemi ku pokojowi używając impulsów, przez co jednak stworzą sobie oni śmiertelnych wrogów, przez co niestety umrze wielu dobrych ludzi, czemu naprawdę jednak nie możemy zapobiec.
124. Niestety mamy jedynie czas do jesieni roku 1974 by zapobiec zniszczeniu Ziemi, później nasz czas jest bardzo ściśle wymierzony.
125. Gdyby nasza misja miała zawieść, wtedy prawdopodobnie pojawi się katastrofa obejmująca cały ten system.
126. Lecz mamy bardzo dobre widoki na sukces naszej misji, dlatego też przygotowywaliśmy cię na ten planowany okres od twojego urodzenia.
127. Jeśli wypełnimy naszą misję zapobieżenia straszliwej katastrofie, wtedy krótko po tym pojawi się twoja misja, w roku 1975, do której będziesz jeszcze dalej przygotowywany nim ona nastąpi.
128. Wyłonisz się wtedy jako przynoszący prawdę i ogłaszający prawdę, względnie jako prorok i przyniesiesz ziemskiej ludzkości wiedzę o prawdziwej prawdzie wiecznego Absolutum.
129. Twoją misją będzie wyjaśnienie rzeczywistej prawdy o kreacyjno-duchowych sprawach ziemskiej ludzkości, po to by przynieść im ścieżkę pokoju, miłości, prawdziwej wiedzy i mądrości w prawdzie.
130. Lecz ten czas minie ci bardzo szybko, gdyż w momencie w którym się wyłonisz już będą obecne dalsze niebezpieczne rzeczy, pochodzące od chciwych na władzę sił.
131. W owym czasie i także nawet później to Ameryka, Rosja i Chiny będą bardzo silnie naciskały na zniewalającą światową dominację, lecz nie będzie tak w dalszym czasie jak wielu ludzi zakłada, że to żydowscy syjoniści będą ostrzyć swe krwawe miecze na akty przemocy masowych morderstw i z pomocą religii chrześcijańskiej ujarzmią Ziemię, lecz raczej mniejsze siły i rozmaite złośliwe sekty, gdzie taka całkiem złośliwa może być przypisana pewnemu Ronowi Hubbardowi.
132. Mając to na uwadze już przygotowują oni pierwsze decydujące uderzenia w celu rozszerzenia swej władzy i stworzenia niebezpiecznych kontrolujących kraj pozycji.
133. Ziemscy ludzie powinni strzec się przed dostarczaniem jakiejkolwiek pomocy takim żądnym władzy sektom i przywódcom, gdyż powodują, że najmniejsza pomoc staje się śmiertelną bronią przeciwko pomagającym, po to by w ten sposób przybliżyć, krok za krokiem, spełnienie ich szaleństwa światowej dominacji.
134. Sekciarstwo jest tak ukierunkowane jedynie na zachłanność na pieniądze i władzę, jak pewni utrzymujący władzę są ukierunkowani na niewolącą światową dominację.
135. Podobnie swym wyznawcom i zwolennikom sekciarstwo służy jedynie jako środek do celu, co jest swoiste dla każdej faktycznie religii, każdej ideologii, oraz każdego tajnego stowarzyszenia, które domaga się światowej dominacji i dla każdego politycznego przywódcy.
136. Lecz czas jeszcze nie dojrzał do tego, by pozwolić na uczynienie znanym poprzez ciebie wszystkich tych rzeczy, stąd nakazane jest ci milczenie, do czasu w którym uzyskasz ode mnie zgodę by przemówić.
137. Bieg ewolucji ma swoją ścieżkę i nie można mu przeszkadzać na niej, przez przedwczesne wyrażanie tych faktów o przyszłości.
138. Więc nawet jeśli się nam to nie podoba, nie możemy odmienić jakiś przyszłych wydarzeń i tym samym wpłynąć niewłaściwie czy zakłócić biegu historii.
139. Pojawią się bardzo wielkie i rewolucjonizujące świat wydarzenia, które są wymagane, by odwrócić ogólno globalną czy systemową katastrofę.
140. Muszą być mianowani mężowie stanu, którzy zapoczątkują pewne rzeczy by zapobiec grożącej katastrofie.
141. Lecz jak zwykle u ziemskich ludzi, wielu zewnętrznie lub wewnętrznie ulegnie żądzy władzy, nawet jeśli być może nie będą otwarcie i zrozumiale okazywać tego swym zwolennikom.
142. Jak zwykle będą mieli wrogów, którzy w niektórych przypadkach pozbędą się ich, nie wiedząc, że w ten sposób dla własnego pragnienia władzy i z braku rozsądku pomogą przeszkodzić katastrofie.
143. Tak ich przynoszące śmierć intrygi i pragnienie władzy zostaną ostateczne przekształcone w kierunku dobrych celów.
144. Lista tych wydarzeń będzie bardzo długa, więc dam tobie tylko kilka danych, które będą bardzo ważne dla światowych wydarzeń na Ziemi, nawet jeśli z zewnątrz, wydają się mieć pomniejsze znaczenie.
145. Jednak naprawdę, raz jeszcze muszę ci wyjaśnić w tym względzie, że nie wolno ci absolutnie mówić o tym, aż do pewnego czasu kiedy pozwolę ci mówić o tym, co żadną miarą nie nastąpi przed rokiem 1975, musisz zatem wciąż milczeć jeszcze przez długi czas.
146. Wydarzenia przyszłości muszą rozgrywać się w kolejności i nie wolno ich zakłócać jakimiś błędnymi działaniami i sprawami.
147. Wydarzenia przyszłości muszą wydarzać się zgodnie z ustaleniem, gdyż jedynie w ten sposób można zapobiec katastrofie.
148. Lecz wiedz, że kiedy zezwolę ci mówić, znacznie później, po wszystkich ważnych wydarzeniach, wtedy twoje życie będzie zagrożone morderczymi atakami, gdyż wyjawisz bardzo sekretne sprawy.
149. Wtajemniczeni w te intrygi będą usiłowali wtedy odebrać ci życie, gdyż wyjawisz ich tajemnice.
150. Zatem strzeż się i w każdej chwili praktykuj najwyższą uwagę kiedy dojdzie do tego.
151. Najważniejsze wydarzenia przyszłości, o których teraz ci powiem, powinieneś też zapisać później przy moim wspomaganiu pamięci.
152. Powinieneś następnie zabezpieczyć te zapiski i trzymać je w zamknięciu tak by nie były dostępne nikomu poza tobą, aż do danego momentu.
153. Jeśli wydarzenia z przyszłości zostały by poznane przedwcześnie, już przygotowana katastrofa stała by się nieunikniona, przez co cały system planet został by z pewnością zniszczony.
154. Z tych powodów będę też pomagała ci w zapisaniu wszystkich moich wyjaśnień dopiero  w latach późniejszych, mianowicie wtedy gdy największe niebezpieczeństwo z tym związane już zostanie oddalone.
155. Lecz nawet wtedy wciąż musisz trzymać wszystko jak najbardziej bezpiecznie w zamknięciu, dotąd aż będę mogła dać ci pozwolenia na mówienie.
156. W każdych okolicznościach przestrzegaj moich zaleceń i nigdy nie próbuj obchodzić ich w żaden sposób.
157. Więc rozważ teraz moje słowa dokładnie i zauważ poszczególne istotne dane, tak by móc śledzić nadchodzące wydarzenia zgodne z moimi stwierdzeniami, tym samym zyskując potwierdzenie prawdy moich przepowiedni.
158. Ma to dla ciebie duże znaczenie.
159. Nieuniknione wydarzenia przyszłości rozegrają się z tak absolutną dokładnością z jaką też rozegrały się wydarzenia w przeszłości, przy czym chciałabym wyjaśnić ci, że wydarzenia przyszłości zaczną się już niedługo zamordowaniem trucizną Józefa Stalina 5 marca 1953 r. w Rosji, za sprawą elementów wewnątrz partyjnych.
160. Powodem zamordowania za pomocą trucizny będzie dobrze znane jedynie niewielu przyjazne nastawienie Stalina względem syjonistów, co następnie w nadchodzących dekadach zmieni się w ogólnoświatową syjonistyczną animozję, także poprzez elementy neonazistowskie.
161. Z tych powodów Nikita Sergiejewicz Chruszczow, następna ważna osobistość Rosji która wystąpi, zostanie siłą usunięty w 1964 roku, po to by położyć ostatnie podstawy pod w żaden sposób nie usprawiedliwioną syjonistyczną animozję.
162. W czasach Chruszczowa, w Ameryce zostanie mianowany nowy prezydent o nazwisku John Fitzgerald Kennedy, jednakże zostanie zamordowany w roku 1963 na tajne zlecenie różnych grup, wraz z amerykańską służbą bezpieczeństwa, CIA, mającą ostrzegawcze informacje.
163. Dniem jego śmierci będzie 22 listopada 1963 roku, Dallas w Teksasie.
164. Drugie polityczne morderstwo podąży za pierwszym ledwie pięć lat później, gdyż nowy kandydat na prezydenta zostanie podobnie zabity przez tych samych zleceniodawców.
165. Jego śmierć nastąpi w czerwcu 1968 w Los Angeles, a jego imię to Robert Kennedy – brat prezydenta, który zostanie zamordowany w roku 1963.
166. Stolica Apostolska w Rzymie także będzie w to zamieszana poprzez ogólnoświatowe religijne i polityczne intrygi.
167. Tak jak ze Stalinem, ta sama trucizna, która bardzo szybko ulatnia się z ciała, zostanie użyta do zamordowania Papieża Jana XXIII w roku 1963, który będzie zajmował swe stanowisko jedynie przez bardzo krótką liczbę lat.
168. Lecz także jego następca, papież Paweł VI zostanie wyeliminowany w ten sam sposób, z powodu machinacji kardynałów, we współpracy z wrogimi wobec syjonistów – Żydów ekstremistami, którzy w chwili obecnej już utworzyli swe mordercze spiski i już przygotowują się na nadchodzące wydarzenia.
169. Grecja już także została wybrana na morderstwo głowy stanu, gdyż przyszłość ujawnia, że Król Paweł I umrze tą samą śmiercią od trucizny 6 marca 1964 r. tak jak ci wszyscy już wymienieni.
170. Jego następca zostanie nazwany Konstantynem, jednakże już trzy lata później zostanie usunięty na zawsze przez rewolucyjny reżim wojskowy, w rezultacie jego dziecięcej niezdolności do przewodniczenia państwu oraz eksploatacji ludności.
171. Także Egipt nie pozostanie wolny, gdyż w połowie lat siedemdziesiątych, dyktatorski mąż stanu zwący się Gamal Abdel Nasser zostanie pozbawiony życia za pomocą trucizny, tak jaki i jego przyjaciel, emir Kuwejtu, trzy lata wcześniej, który umrze od trucizny w czasie 1965 roku, rękoma własnych krewnych.
172. W roku 1975 także król Arabii Saudyjskiej, król Faisal, zostanie zastrzelony przez własnych krewnych.
173. To są najważniejsze dane o nadchodzących wydarzeniach następnych dekad.
174. Strzeż ich troskliwie i nie mów o nich nim ci zezwolę.
175. Poznasz z moich przewidywań, że bardzo różne siły grają przeciwko sobie, a nadchodzące wydarzenia nie mają jedynie politycznej, lecz także religijno-polityczną naturę.
176. Rozważ w tych sprawach to, że nie mieszamy się w religijne i polityczne sprawy Ziemi ani nie prowadzimy ziemskich ludzi w tych sprawach.
177. Sprawy te zobowiązują ciebie i twoich zwolenników, w późniejszych czasach, do tego by rozpowszechniać w następstwie prawdę, po to by uczyć ziemskich ludzi wiecznej prawdy.
178. Nie przybyliśmy także w celu ustanowienia kontaktu z ziemską ludzkością i po to by pomóc im mocno w ich ewolucji.
179. Jesteśmy tu tylko po to by wypełnić naszą misję i zapobiec katastrofie i po to by przygotować cię do twojego trudnego zadania bycia prorokiem.
180. Za dalsze sprawy, jak pomoc w ewolucji itd., odpowiedzialne są inne formy życia z waszego własnego wszechświata, które początkowo nazwą siebie Plejadanami.
181. Już od tysiącleci nadzorują Ziemię i utrzymują w szachu te podróżujące w kosmosie rasy, które źle życzą wam ziemskim ludziom i chcą zdobyć kontrolę nad ludzkością Ziemi używając do tego religii i pokrewnych oszustw, halucynacji i sztuczek, tymi to fałszywymi obietnicami podnosząc na duchu ziemian.
182. W piramidzie w Gizie dobrze zauważyłam twoje myśli i przyjrzałam się im bliżej ustalając, że do pewnego stopnia wciąż masz wątpliwości odnośnie błędu i fałszywości nauk religii.
183. Myślałeś, że Sfath powiedział tobie nieprawdę i że Jimmanuel, alias Jezus Chrystus mógł naprawdę być synem Boga, gdyż narzędzia wzbudziły w tobie zamieszanie.
184. Lecz Sfath mówił prawdę, gdyż tak jak wszystkie inne religie, religia chrześcijańska jest jedynie złym, zniewalającym dziełem Ziemskich ludzi, którzy ustanawiając je znaleźli dobrobyt im obiecany i władzę nad bliźnimi i odkryli, że przemawiają do nich zdegenerowane grupy pozaziemskich inteligencji jeśli rozpowszechniają błędne religijne nauki.
185. Mówię o tych samym pozaziemskich rasach, które tutaj od czasów starożytnych chcą osiągnąć zwierzchnictwo nad ziemską ludzkością i zgodnie z tym ciągle na nowo rozpalać blask i płomień różnych religii i wciąż nowych sekt, gdyż jedynie poprzez to mogą oni osiągnąć swój cel.
186. Przez tysiące lat oszukiwali ludzi na Ziemi religijnymi „cudami” i „wizjami” każdego rodzaju, po to by utrzymać i jeszcze zwiększyć religijne złudzenie.
187. Z tych powodów stworzyli także potężną stację pod piramidami w Gizie, po to by prowadzić stamtąd łudzące religijne wydarzenia na Ziemi.
188. Oczywiście musieli zabezpieczyć dobrze swój wielki statek kosmiczny, więc skonstruowali podziemny hangar, gdzie ich statek jest już trzymany od tysięcy lat.
189. Kierują i zarządzają stamtąd z dołu wszystkim co służy celom religii i religijnemu i sekciarskiemu zniewoleniu ludzi na Ziemi.
190. I po to by wypełnić dzban po brzegi stworzyli te narzędzia, kilka dekad temu, które tam widziałeś.
191. Są tak samo fałszywe i szalone jak postawa tych podróżujących w kosmosie ras, gdyż prawdziwe narzędzia Jimmanuela, oraz krzyż już dawno temu zgniły i obróciły się w pył.
192. Imitacjom narzędzi udaje się uchodzić oszukańczo za prawdziwe, a fałszerstwo to nie zostało by rozpoznane nawet przez eksperta waszej nauki, z wszystkimi urządzeniami i aparatami mu dostępnymi, gdyż w tych sprawach, ta źle nastawiona grupa działa z najwyższą precyzją i największymi umiejętnościami.
193. Formy życia, które widziałeś to strażnicy tajnej stacji i zabijają każdą formę życia która kiedykolwiek się tam zbłąka.
194. Ich techniczne możliwości umiejscawiania zakłócającego promieniowania są w każdym razie bardzo małe, w następstwie możemy tam wejść nie martwiąc się, w niewidzialnej formie.
195. Znaczenie sfałszowanych narzędzi Chrystusa łączy się z intencją tych nikczemnych form życia, by wpłynąć niebawem na ziemskiego człowieka w halucynacyjny sposób, w takim stopniu, że wszystko co widziałeś może zostać mu przetransmitowane jako całościowe doświadczenie.
196. Ten ziemski człowiek już znajduje się pod wpływem tych nikczemnych istot.
197. Często jest przez nich wprowadzamy w stan transu, a następnie obrazy są mu przekazywane.
198. W ten sposób postrzega i odczuwa wszystko dokładnie tak jakby słyszał, widział, czuł i doświadczał tego w rzeczywistości, mimo że leży on jedynie gdzieś i śpi, podczas gdy wszystko to wywiera na nim wrażenie jako sen.
199. W stanie jawy będzie tak samo zwiedziony obrazami statków kosmicznych, jak jego przyjaciele i znajomi, które będą projektowane nawet tak realistycznie, że każdy będzie mógł uchwycić je na filmie.
200. Te zjawiska są jednakże, bez wyjątku, tylko mglistymi i holograficznymi obrazami które nie mogą przedstawić faktycznych zarysów.
201. Całe znaczenie tego leży zatem w nikczemnym oszustwie mającym na celu to, by rozważany człowiek, który będzie nazywał się (Reinhold) Schmidt, mówił o sobie – i rozpowszechniał obrazy i doświadczenia, itd., wtłoczone mu środkami holograficznymi i sennymi halucynacjami – po to by utrzymać religię Chrześcijańską.
202. Tym samym ten ziemski człowiek będzie nieświadomie oszukiwał samego siebie i wszystkich wierzących jego wyjaśnieniom.
203. Doprawdy nie wie, że nigdy nie był w tych piramidach wraz ze statkiem i fałszywymi narzędziami, ani tego że to wszystko zostało mu jedynie wszczepione jako rzeczywistość poprzez oszustwo, ani że nigdy nie leciał w statku, nie więcej od innego ziemskiego człowieka – George’a Adamskiego, który obecnie czyni oszukańcze wysiłki w Ameryce by wznieść się z pozycji sprzedawcy kiełbasek do bycia znanym na świecie jako ojciec UFOLOGII, jak badania nad naszymi statkami już niebawem zostaną oficjalnie nazwane.
204. Oczywiście z nim sytuacja jest nieco inna, gdyż przeprowadza on różne oszukańcze manipulacje całkiem świadomie, jak na przykład tworzenie fałszywych zdjęć z modeli statków kosmicznych i poprzez manipulowanie ludźmi swą niezwykle wysoką siłą sugestii, poprzez które, tak jak nikczemne istoty w piramidzie w Giza, oszukuje ludzi nierealnymi i nieistniejącymi rzeczami.
205. Lista ludzi na Ziemi, którzy już w najbliższym czasie ujawnią się publicznie, by oszukańczo i nikczemnie brać ludzi pod swoją władzę mówiąc, że są w kontakcie z istotami o pozaziemskim pochodzeniu będzie bardzo długa.
206. Pośród nich będzie wielu, którzy będą to czynić w rezultacie złudzenia, czy z powodów religijnych lub dla zysku, podczas gdy inni będą częściowo sterowani przez złowrogie formy życia w piramidach.
207. Po to by uczynić te kłamliwe twierdzenia bardziej wiarygodnymi posuną się nawet do umożliwienia rozpowiadania o tym, że pozaziemskie inteligencje są bardzo zainteresowane ziemską religią chrześcijańską, i pod z tego względu bardzo chętnie by uczyli się jej od człowieka.
208. Pierwsze znaczące kroki w tym kierunku już zostały podjęte, po to by rozpowszechnić te nowe fałszywe nauki i w ten sposób uczynić zły grunt religii, która stale wycofuje się na drugi plan, ponownie bardziej żyznym.
209. Zamierza się by to wszystko wyglądało tak jakby pozaziemskie formy życia, aż do tej pory – pod względem religijnym, były zwiedzione i trwały w niewiedzy i że teraz odnajdą wielkie zbawienie na Ziemi i zabiorą je w głębie kosmosu.
210. Będzie się utrzymywać, że te pozaziemskie formy życia będą nawet wdzięczne Ziemianom za to, gdyż jedynie dzięki nim rozpoznają oni syna boga, Jezusa Chrystusa, jako odkupiciela i pana wszechświata, itd., a w tym celu pod koniec tysiąclecia nawet papież wyciągnie rękę, co najmniej w formie rzekomego uniwersalnego znaczenia chrześcijaństwa.
211. Stanie się tak w bardzo krótkim okresie czasu, gdyż plany tych złowrogich machinacji już są oszacowywane i przekształcane w rzeczywistość.
212. Jednakże ludzie na Ziemi powinni chronić się przed tymi machinacjami, gdyż służą one jedynie celom zniewolenia, tym którzy utrzymują swą stację w Gizie.
213. Jeżeli ludzie na Ziemi będą dalej działać zgodnie z ich życzeniami i wymaganiami, wtedy w nie tak odległej przyszłości, tak jak w dawniejszych czasach, pojawią się oni oficjalnie w celu wzięcia ponownie ziemskiej ludzkości pod swoje panowanie przez morderstwa, trybunały i barbaryzm.
214. Stanie się tak, jeżeli ludzie na Ziemi dalej będą pozwalali na bycie zwodzonymi swymi religiami i zapuszczą się na tyle daleko, że złe formy życia będą mogły ponownie się pojawić jako aniołowie i bogowie, tak jak robili to już w latach wcześniejszych.
215. Jeżeli jednak nie osiągną w tym sukcesu, to wtedy mimo tego istnieje z ich strony dalsze niebezpieczeństwo, gdyż są oni tak nikczemni, że jeżeli będzie trzeba będą także próbowali osiągnąć swój cel barbarzyńską przemocą i wielką wojnę światową.
216. Dwie trzecie ziemskiej ludności zostało by przez to zniszczone, ginąc okropną śmiercią.
217. Tak więc ludzie na Ziemi powinni przygotować się do tego by zapobiec tym ciągle odwracalnym zdarzeniom, gdyż wciąż istnieją ku temu możliwości.
218. Lecz jeśli człowiek na Ziemi będzie dalej żył w przywiązaniu do religii, wtedy przez to służyć będzie jedynie życzeniom i pragnieniom władzy tych, którzy pracują już od długiego czasu nad tym by podbić Ziemię i zyskać tak światową kontrolę.
219. Człowiek Ziemi musi zwrócić bardzo staranną uwagę na te sprawy, gdyż w przeciwnym razie grozi mu ogólnoświatowa anihilująca wojna, która jako Trzecia Wojna Światowa mogła by przynieść Ziemi ostateczną porażkę i zniewolenie – sterowane i ukierunkowywane przez nikczemne pozaziemskie formy życia pod piramidami Gizy.
220. Wszystkie te rzeczy i fakty, w chwili obecnej nie są jeszcze jednak wystarczająco dojrzałe by o nich opowiadać, gdyż najpierw należy uniknąć wielkiego niebezpieczeństwo grożącej katastrofy.
221. I dopiero kiedy to zło zostanie usunięte nadejdzie czas wyjaśnień.
222. Ostatnim znakiem uniknięcia grożącej katastrofy będzie morderstwo króla Arabii Saudyjskiej, momentu którego ciągle nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić.
223. Dobrze wiemy, że nastąpi to w roku 1975, lecz dokładny moment w czasie nie jest jeszcze rozpoznawalny.
224. Zostanie on określony przez wiele ziemskich reakcji i zdarzeń, które same leżą w ziemskiej polityce i ziemskich religiach.
225. Byliśmy w stanie przewidzieć przyszłe możliwości do tego stopnia, lecz nie dalej, gdyż także i na nasze możliwości kalkulacji nałożone są ograniczenia.
226. Z tego też powodu mamy jedynie czas do jesieni 1974 na to by oddalić niebezpieczeństwo grożącej katastrofy na Ziemi i najdalej do połowy 1975 roku by zlikwidować jej ostatnie pozostałości.
227. Lecz bitwa będzie bardzo wielka i trudna, gdyż złe formy życia snują ogromne intrygi i kierują Ziemian ku religijnemu i sekciarskiemu fanatyzmowi.
228. Tak więc powstanie wiele nowych sekt religijnych w następnych dekadach i zaczną rosnąć jak chwasty i wymagać też będą wielu zmarłych.
229. Już wspomniana UFOLOGIA, która faktycznie powinna służyć rozpowszechnianiu prawdy, podobnie będzie popychana w kierunku sekciarskim i pod tym względem osiągnie ogólnoświatowe znaczenie.
230.  Tak jak same religie ufologia stanie się religijnym środkiem władzy dla nikczemnych pozaziemskich inteligencji a jednakże i też polem aktywności oszukańczych i chorych na urojenia rzekomych ludzi kontaktujących się.
231. W roku 1975 dojdzie po raz pierwszy do tego, że grupa dyskusyjna, DUIST – która będzie do tego czasu szeroko znana, zajmując się sprawami dotyczącymi pozaziemskich statków kosmicznych i pozaziemskimi formami życia, a w roku 1956 w październiku stworzy gazetę – może być wzięta za pierwszy znak ich nierzeczywistego kierunku.
232. Poprzez to towarzystwo dyskusyjne do tego czasu różnorodne osoby staną się znane na kontynencie europejskim, w kraju zwanym przez was Niemcami, które  rzekomo miały kontakty z pozaziemskimi formami życia.
233. Pośród tych osób jest więc też wspomniany sprzedawca kiełbasek, który pochodzi z Kalifornii w Ameryce, a który już w najbliższym czasie będzie uważany za najważniejszego człowieka w sprawach UFOLOGII.
234. Jego szalbiercze czyny już osiągnęły duże rozmiary, a towarzystwo w Niemczech, które obecnie dopiero powstaje, będzie przez to wprowadzone w błąd by stworzyć gazetę.
235. I jak już powiedziałam pierwsze kopie gazetopodobnego  tekstu zostaną rozprowadzone między zainteresowanymi w październiku roku 1956 i w czasie kilku następnych dziesięcioleci wpłyną na wielu ludzi na Ziemi (UFO-news).
236. Chcielibyśmy zapobiec wydaniu tego tekstu, lecz nie leży to w ramach tego co jest dla nas możliwe, gdyż poprzez jego rozprowadzenie zostaną spełnione bardzo ważne zadania na czas późniejszy.
237. Tak więc niestety musimy też pozwolić na to że miesięcznik ten zostanie stworzony na podstawach religijnych.
238. Sama z siebie publikacja tego tekstu jest bardzo dobra, lecz nie przekazuje prawdy pod tym względem, gdyż operuje na podstawach religijnych, a z drugiej strony pozwala także na bycie zwodzoną przez szarlatanów i oszustów.
239. Tak więc niestety poprzez rozprowadzanie tego tekstu, w ciągu dekad oddawane będą nie tylko dobre usługi lecz też i złe.
240. Niestety, jak już to wyjaśniłam, poinformowanie o tym tej wtedy już szeroko rozpowszechnionej wspólnoty zainteresowań i wspomnianej publikacji będzie możliwe po raz pierwszy dopiero w 1975 r.
241. Po tym zabierze to niestety kolejny długi okres czasu nim charakter publikacji zostanie zmieniony, a prawda, dokładnie zgodna z jej zawartością będzie w niej ogłaszana, jeżeli w ogóle to się stanie.
242. Redaktorzy tego przyszłego tekstu są niestety niedaleko szczególnie mocnej formy sekciarianizmu, więc będzie to bardzo ciężka bitwa by ich przekonać i pouczyć o efektywnej prawdzie, przy czym jednak rezultaty w tym aspekcie są niepewne.
243. Będzie to twoje zadanie jeżeli zostaniesz do tego powołany.
244. Lecz moment ten jeszcze nie nadszedł, gdyż najpierw wydarzenia na tym świecie muszą przybrać swój kurs.
245. Już ci wyjaśniłam, że w piramidzie w Gizie rozpoznałam twoje myśli i odkryłam twoje częściowe zwątpienie.
246. Lecz jeśli wypełnić swoją misję, to wciąż musisz się wiele nauczyć, musisz rozpoznać i przyjąć faktyczną prawdę, znaczy to dla ciebie ciągle jeszcze duże studia w wielu sprawach.
247. Musisz nauczyć się odnajdywać prawdę w sobie i oszacować ją, jako że twoje przyszłe życie będzie niezwykle trudne i pełne sytuacji kryzysowych.
248. Często życzyłbyś sobie nie żyć i pozostawać w królestwie śmierci.
249. Jednakże rozważ w tym czasie, że ty, jako forma życia masz zobowiązania do wypełnienia i nie masz zgody na przerwanie swojej misji, gdyż ma ona ogólnoświatowe znaczenie i wagę i wznosi fale nawet daleko w kosmosie.
250. Jednak by ci pomóc zostaną ci zapewnione rozmaite rzeczy, które dadzą ci niezwykłą wiedzę i zdolności w sprawach kreacyjno-duchowych i ich praw i dyrektyw, poprzez które będziesz mógł rozpoznać prawdę.
251. Nasza technologia pozwala nam na wiele różnych rzeczy, także na podróże w przyszłość i przeszłość.
252. Możliwości te zostaną użyte dla ciebie po to by przekazać ci sprawy o wielkim znaczeniu, z których będziesz mógł rozpoznać prawdę, co będzie dla ciebie niezwykle ważne.
253. Zostało postanowione by zabrać cię w przeszłość by dostarczyć ci możliwość zbadania wszelkich spraw.
254. Na początek cofniesz się w podróży do roku 32 według waszej rachuby czasu, jeżeli nie zostanie skorygowane to poprzez twoje stwierdzenia w późniejszym czasie, gdyż wasze obecne pojmowanie czasu różni się o kilka lat w porównaniu z rzeczywistością.
255. Jednakże nie jest to bardzo ważne dla ludzi na Ziemi, a raczej jedynie dla nas, jeśli na krótko udasz się w przeszłość wraz ze mną.
256. Sensem tej pierwszej wyprawy jest to byś przekonał się o prawdzie na miejscu byś mógł rozpoznać fałszywość tych spraw, które są wciąż słabo zawarte w tobie jako „wierzenia”.
257. Dzięki temu uzyskasz dowód, że to co jest ci znane jako „Nowy Testament” jest dokładnie taką samą nikczemną falsyfikacją jak wszystkie inne książki religijne jakie istnieją na tym świecie.
258. Zostały one nie tylko w złej woli sfałszowane przez samych ludzi na Ziemi, lecz częstokroć też za pomocą nikczemnych pozaziemskich form życia, które sterowały wieloma wydarzeniami tego rodzaju z piramidy w Gizie.
259. Dowiesz się prawdy o Jimmanuelu, którego błędnie nazywasz Jezusem Chrystusem.
260.  Dowiesz się prawdy o proroctwach, które wypowiedział niespełna dwa tysiące lat temu, gdyż mówił o metalowych maszynach, które mogą poruszać się po wodzie i po ziemi i w powietrzu.
261. Podobnie wciąż bardzo wiele innych rzeczy będzie świadczyło tobie o prawdzie, które powinieneś później przedstawić ludziom na Ziemi.
262. Ta są te sprawy, które miałam ci dziś do wyjaśnienia.
 
 
  Łącznie stronę odwiedziło już 159195 odwiedzających  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja