Reklamy na tej stronie umieszczane są przez właścicieli domeny
   
  Era Integracji
  Kontakt 38
 Contact Report 038
Czwartek, 13 listopada 
1975, 9:36

Poniższe wyjaśnienia Quetzala dostarczają dalszych wiadomości (uzupełniających narrację prowadzoną w kontakcie 36) o Inteligencji Giza (aka Bafath) i ich specyficznym wpływie na ziemskich ludzi. Co ważne mówi o trwającym wpływie na ludzi zarówno Aryjskiego jak i Hebrajskiego pochodzenia. Jednakże w 1975 r. Quetzal nie miał kompletnego zrozumienia sytuacji z istotą pozaziemską o imieniu Aruseak, znaną jako Ashtar Sheran. Załączamy tu następujący cytat z książki Guido Moosebruggera „A jednak latają” opublikowanej w 2004, by zaktualizować informacje o tej jednostce. Wskazuje ona, że Aruseak był wciąż czynny na swych niecnych drogach do swego końca w 1983. 

ASHTAR SHERAN – to pseudonim Aruseaka przywódcy pozaziemian. Był kuzynem ostatniego szefa Inteligencji Giza, Kamagola II, dążącego do światowej dominacji. Ashtar Sheran był aktywny na Ziemi w negatywny i przestępczy sposób, w imieniu Kamagola II i jego zwolenników do roku 1937. Gdzieś w 1983, Ashtar Sheran i jego zwolennicy zostali zabici podczas nieudanego ataku na Timarów (planetarna nacja Asket z sąsiadującego z naszym Wszechświata DAL). Zgodnie z naturalnymi prawami Kreacji ci co umarli we Wszechświecie DAL będą musieli się tam inkarnować. Odkąd ciało fizyczne Ashtara Sherana jest martwe, a jego forma duchowa istnieje we Wszechświecie DAL, nie może zajść żadna telepatyczna i nie telepatyczna komunikacja z nim, czy tymi, którzy istnieją we Wszechświecie DERN.
[przyp. Billy Meier Wiki]
*
Quetzal:
1. Bądź pozdrowiony przyjacielu.
2. Jest dla mnie budującą przyjemnością przybyć do ciebie kolejny raz.
3. Tym razem dam ci wyjaśnienie, o którym mówiła już z tobą Semjase, mające związek z wydarzeniami otaczającymi Ashtara Sherana, który naprawdę nazwany został Aruseak i który nosi jeszcze dalsze imiona.
4. Więc podążaj dokładnie za moimi słowami i zrozum co muszę ci powiedzieć:
5. Każda forma życia podlega zmianom postępującej ewolucji, w następstwie zbiera rozpoznania i prawdę.
6. Negatywne i pozytywne siły przekształcane są w równowagę, po czym w ten sposób, w moc życia i stałości.
7. Ścieżka ewolucji jest bardzo długa i uciążliwa, znaczona wieloma rodzajami zewnętrznych wpływów.
8. W szczególności ten sam rodzaj form życia wywiera wpływy na pojedynczą formę życia, które ta forma życia jest w stanie kontrolować tylko żyjąć na przestrzeni większych okresów czasu i nauk, z których powstaje zrozumienie i rozpoznanie.
9. Ten bieg ewolucji przynależy do wysokich i najwyższych form życia, jak i też do niskich i najniższych form.
10. Jest to kreacyjne prawo ewolucji, posiadające ważność w każdym czasie i nigdy nie podlegające żadnym zmianom.
11. Dlatego też, prawo to ważne jest również wobec Aruseaka, który z pewnych powodów jest ci znany ze świadectw jako Ashtar Sheran.
12. Jako że także on podlega temu prawu, jak i wszyscy jego współpracownicy i ci co byli przed nim, zrozumienie i rozpoznanie było i jest dla nich nieuniknione.
13. Mimo że to także trwało bardzo długo, nadszedł moment kiedy pewne rzeczy musiały się zmienić poprzez postęp w rozpoznaniu prawdy.
14. W związku z Aruseakiem, rozważając to co jasne i pośrednio wiadome, mamy co następuje:
15. Aruseak, alias Ashtar Sheran itd. jest, rozważając wypełnianie przydzielonej mu misji, przywódcą zgromadzenia inteligencji składającego się z tysięcy jednostek, którzy jeszcze 15 lat temu byli pod bezpośrednią siłową komendą szukającego światowej dominacji KAMAGOLA.
16. Aruseak i Kamagol są, zgodnie z pokrewieństwem krwi kuzynami, tak jak ty to nazywasz.
17. Ale Kamagol jest liderem i władcą nad odszczepioną grupą składającą się z wielu tysięcy potomków, którzy wcześniej byli podzieleni, co znaczy że grupa ta została podzielona przez te siły, która we wcześniejszych czasach posiadały kontrolę nad twoją Ziemią i których najwyższym przywódcą był JHWH.
18.Jednakże, jak to zwykle bywa, rządziły nimi także walki o władzę i pragnienie władzy, co niestety jest charakterystyką ludzkiej formy życia w swym biegu ewolucji.

19.
Jednym z najbardziej żądnych władzy w tamtym czasie był ARUSSEM, który z grupą wielu tysięcy jednostek, faktycznie większością grupy synów niebios, którzy stali się już byli pokojowo nastawieni, wycofał się i poszedł swoją drogą z myślą uczynienia Ziemi i form życia na niej podporządkowanymi.
20. Jego sposobem osiągnięcia swego celu były kłamstwa i oszustwa, wprowadzanie w błąd i złe nauczanie w formie kultowych fałszywych nauk, które był w stanie bardzo zręcznie wpleść w nauczanie religijne.
21. Poprzez emisariuszy i ziemian którzy mu ulegli, wmieszał te nauki pomiędzy ziemskich ludzi, poprzez co wkrótce zyskał wielu zwolenników swego fałszywego nauczania.
22. Najpierw Cyganie nad Nilem i w dalszym sąsiedztwie Morza Śródziemnego i Czerwonego fanatycznie przylgnęli do jego fałszywych nauk i zaczęli je rozpowszechniać.
23. Lecz Hebrajczycy, gdyż to byli oni, uwolnili się później od tych rządów, gdy Arussem musiał zrzec się kontroli na rzecz swego sukcesora nazwanego później JEHOVAH, itd. w języku ludzi z Ziemi.
24. Wzrastając w liczbę Hebrajczycy stworzyli własna moc i wystąpili jako wybrani.
25. Założyli że mają prawo i są odpowiednimi do światowej kontroli i posiadają wartość ludzi wybranych, mimo że nigdy nie byli ludem , a raczej tylko niewielką ludzką grupą cyganów wszelkich kolorów skóry i ras, którzy zeszli się razem.
26. Lecz od czasu tamtych wydarzeń przewodzili, bezprawnie, jako pierwsi, jako usprawiedliwieni przed innymi do rządzenia Ziemią, wierni modelom chcącym cisnąć całą Ziemię w niewolę.
27. Tym samym stali się renegatami, takimi jak i ich modele, którzy teraz ze swojej strony musieli szukać nowych sposobów realizacji swych pragnień o władzy.
28. Znaleźli więc te sposoby, także przez Kamagola Pierwszego następującego po Jehowie, który przyjął imię JHWH.
29. Jak żaden władca przed nim, Kamagol Pierwszy wtrącił wszystkie ziemskie religie w ramę kultów wymagających krwi, które niestety możliwe były do utrzymana na Ziemi zgodnie z ówczesnym czasem.
30. Pomimo wielu wysiłków prawych synów niebiańskich nie byli oni w stanie zakazać jego złych machinacji, tak więc mógł zacisnąć religie kultowe mocniej i mocniej wokół siebie i kontrolować świat.
31. Potężne w wiele rodzajów technicznych i odnoszących się do świadomości zasobów i mocy, zgromadzenie Kamagola było w stanie narzucić swą władzę ludziom na Ziemi i przywieść ich całkowicie do zamętu religii kultowych.
32. Jednakże także Kamagol Pierwszy nie mógł utwierdzić swej pozycji władzy, gdyż po tym jak stworzył dla siebie centrum i kwaterę główną głęboko pod powierzchnią piramid Gizy został obalony i pozbawiony mocy przez własnego syna KAMAGOLA Drugiego.
33. W wielu sprawach był on nawet bardziej nikczemny niż jego ojciec, czego także dowiódł wkrótce poprzez zapoczątkowanie potwornego masowego zabijania ziemskich ludzi.
34. Bardzo wiele krwawych wydarzeń na Ziemi, przeprowadzonych przez religie kultowe, naprawdę dotyczy woli i wpływu Kamagola Drugiego.
35. On i jego zgromadzenie stało się znane w kręgach wiedzy jako INTELIGENCJE GIZA.
[zgodnie z Plejaranami, pozostali ludzie zwani także Bafath, zostali deportowani przez Plejaran w Maju 1978, przyp. Billy Meier Wiki]
36. Dlatego że utrzymali swe faktyczne centrum dowodzenia tam i prowadzili stamtąd wszelkie wydarzenia.
37. Wiele różnych wysiłków zostało podjętych by przygotować koniec temu centrum dowodzenia i kierującej sile tego nikczemnego zgromadzenia, jednak generalnie nie powiodło się to do teraz, gdyż zabezpieczyli wszystko tak bardzo, że efektywne zmiany mogły by jedynie zostać osiągnięte poprzez nikczemną nielogiczną siłę, która nie jest nam i wszystkim innym ukierunkowanym na rozpatrywanie tych spraw, dozwolona.
38. Kamagol Drugi wyznaczył teraz jednego ze swych kuzynów jako zwierzchnika nad grupą tysiąca osób, która miała całkiem specjalną misję do wypełnienia – lub miała by.
39. Misja ta zasadniczo oparta była o telenotyczne przewodzenie różnym grupom ludzi, Arusistyjskiego pochodzenia na pewnych ścieżkach, w szczególności w Niemczech, Ameryce, Argentynie i Brazylii, by nieświadomie okazali pomoc planom Kamagola.
40. Podczas pierwszego okresu Aruseak, tak więc Ashtar Sheran i jakimikolwiek jeszcze zwać go imionami, stosował się do tych rozkazów bezwarunkowo poprzez co Kamagol zyskał dalszą wielką władzę.
41. Lecz z biegiem czasu uzyskał wiele zrozumienia i zmodyfikował swoje zachowanie.
42. Dotąd działał jedynie zgodnie z rozkazami Kamagola, więc zmodyfikował tylko niezauważalnie  swą taktykę oddziałując najpierw na swe zgromadzenie, którego naprawdę potrzebował.
43. Stopniowo uzyskał ich zaufanie i uznali go za faktycznego przywódcę.
44. Więc była to dla niego łatwa gra, by krok za krokiem wcielić uzyskane zrozumienie prawdy i też zgodnie się z nim zachowywać, nawet z wiedzą o tym jego zgromadzenia.
45. Za ich przyzwoleniem uwolnili się od kontroli Kamagola i sformowali nową grupę-odłam.
46. Wydarzyło się to w ziemskim roku 1933.
47. Odtąd Aruseak wykonywał swą misję nałożoną przez Kamagola do pewnego stopnia i przekazywał swe wiadomości różnym ludziom na Ziemi używając telepatycznych impulsów.
48. Jako że jednak nie jest jeszcze całkowicie świadomy prawdy w jego przekazach pojawiają się sprzeczności do których nie można przywiązywać uwagi.
49. W wielu dziedzinach prawdy jest wciąż niedoświadczony, więc najpierw musi się nauczyć.
50.  Niemniej jednak jego wiadomości w zasadniczych sprawach są wyjątkowo wierne prawdzie i wzbudzają radość.
51. Lecz z powodów bezpieczeństwa swego zgromadzenia i swego, w pewnych sprawach daje niejasne i niepoprawne, zatem fałszywe twierdzenia, co jednak jest całkowicie wybaczalne.
52. Tak więc twierdzenia o jego miejscu pobytu też nie są poprawne, co jednakże nie skutkuje zerwaniem z uzyskaną przez niego miłością prawdy.
53. Jest to zabezpieczenie dla niego i jego zgromadzenia, by nie kłócić się ze zgromadzeniem Kamagola.
54. Pomimo wszelkich naszych możliwości, nie udało nam się znaleźć jego miejsca pobytu.
55. Najwyraźniej on i jego zgromadzenie uzyskali, jakimś zbiegiem okoliczności, bardzo wysoką i wartościową wiedzę na temat środków bezpieczeństwa, z czego czynią użytek, a której nie jesteśmy w stanie zbadać mimo wszelkich naszych możliwości.
56. Lecz nie ma to znaczenia, gdyż taki rodzaj okoliczności często występuje kiedy indywidualna grupa wyłamuje się spod przemożnej kontroli szukając drogi prawdy.
57. Tak więc Aruseak ze swym zgromadzeniem może znajdować się w jakiejś bardzo odległej galaktyce, czy nawet w innym wymiarze, gdzie są całkowicie bezpieczni od uścisku Kamagola.
58. Jednak są w stanie wykonywać swą misję na przekór temu, gdyż ich świadomość i techniczne możliwości umożliwiają połączenie wszelkich odległości w czasie i przestrzeni.
59. Taki jest stan tych spraw, który musiałem ci wyjaśnić.
Billy:
Quetzal, jest to dla mnie bardziej wartościowe niż jakakolwiek materialna fortuna. Wyjaśnienia twoje mówią zatem, że Aruseak wyłonił się z Inteligencji Giza i uzyskał autonomię. Jest to nieprawdopodobnie korzystne: szkoda tylko, że nie wyjawiłeś tego już wcześniej. Wcześniejsze skromne stwierdzenia Semjase stworzyły niestety nieco gorszy obraz.
Quetzal:
60. Jest mi to wiadome, jednak nie chcieliśmy pozostawić ciebie i zainteresowanych w niepewności czy Aruseak należy do Inteligencji Giza.
61. Lecz dopiero teraz możemy przekazać ci prawdę nam znaną, gdyż znamy ją teraz nieco lepiej.
62. Pozostaje niemniej wspomnieć, że co do prawości Aruseaka, alias Ashtara Sherana, alias, alias pomimo wszystko, istnieje duży współczynnik niepewności, w związku z tym nie można stwierdzić na pewno, czy intryga i fałsz nie kryją się ostatecznie, za obecnym sposobem zachowania.
63. Zmiana postawy Ashtara Sherana stanowi mianowicie jakąś tajemnicę.
Billy:
Rozumiem i widzę że to naprawdę mój błąd jeśli Ashtar Sheran czy Aruseak, jak naprawdę może być zwany, został może źle przez nas oceniony. Semjase naprawdę nic o tym nie wiedziała, gdyż sam w tamtym czasie naciskałem na nią by zapoznawała mnie na bieżąco z wydarzeniami. Z drugiej strony jednak, mogła była powiedzieć mi, że jej stwierdzenia nie są wciąż kompletne, a nawet że są może wątpliwe.
Quetzal:
64. Wypowiedziałeś dobre słowa, my też często podlegamy pomyłkom, może także dotyczy to naszych obecnych założeń odnoszących się do Ashtara Sherana.
65. A teraz, pozostawaj w pokoju.
Billy:
Wszystkiego dobrego i naprawdę duże dzięki.
 
  Łącznie stronę odwiedziło już 159193 odwiedzających  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja