Reklamy na tej stronie umieszczane są przez właścicieli domeny
   
  Era Integracji
  Kontakt 24
 


 
Oryginał dostępny na stronie
us.figu.org

 
Fragment rozmowy pomiędzy BM i Semjase
Kontakt 24, Sobota,  7 czerwiec  1975
Dlaczego Billy Meier?
Semjase: Po raz ostatni kłopoczę się wyjaśnianiem tego, że jakiekolwiek kontakty z osobą inną niż ty, są całkowicie niemożliwe. Powody tego są następujące:
 
1.       Kontaktujemy się z jednostką z Ziemi, tylko po warunkiem, że osoba ta prowadzi studia we wszelkich sferach przez dziesięciolecia.

2.       Możemy skontaktować się z jednostkami z Ziemi, tylko gdy osoba ta spełnia konieczne duchowe wymagania.

3.       Możemy skontaktować się z jednostką z Ziemi, tylko gdy osoba ta posunęła się na tyle daleko w swym rozwoju, że jest w stanie odnaleźć i rozpoznać podstawową prawdę w prawdzie, bez pomocy i bez zważania na twierdzenia innych ludzi, czy jakichkolwiek pism.

4.       Jeśli kontaktujemy się z jednostką z Ziemi, a warunki te nie są spełnione, to taki kontakt jest jedynie  wstępnym przedsięwzięciem w specjalnym celu. Po osiągnięciu celu pamięć tej osoby o nas itp., jest eliminowana, co np. przytrafiło się osobie, której pozwoliliśmy znaleźć Talmud (Jimmanuel).  Jakiekolwiek zadania wymagające by jednostka ta ujawniła się publicznie nie mogą być na nią nałożone, gdyż jej pamięć jest stale eliminowana; nie jest świadoma ani powiązań, ani rzeczywistych faktów. Jednakże taka osoba musi być wysoce rozwinięta na pewnych polach wiedzy, co miało miejsce ze znalazczynią Talmudu, która była ekspertem językowym, lecz którą zbyt mocno, niestety, obciążyliśmy.

5.       Jeśli wchodzimy w kontakt z jednostkami z Ziemi, czynimy to zgodnie z pewnym wyższym porządkiem i zgodnie z dokładną liczbą zdeterminowanych osób.  Jednym z powodów tego jest fakt, że zbyt wielu ludzi będących na pierwszej pozycji zepsuło by wszystko. Przychodzi mi na myśl powiedzenie, którego często używasz, a które jest bardzo adekwatne po tym względem: „Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść”. Jest to fakt, także prawdziwy według praw i dyrektyw Kreacji. Sama kreacja jest determinującym czynnikiem.

6.       Nie wolno nam ujawniać się większej ilości osób z Ziemi, niż leży to w obrębie naszej własnej odpowiedzialności. Ten środek ostrożności jest odpowiedzią na specjalne starania, prywatne, wojskowe i rządowe, wymierzone w przejęcie naszych statków i wszelkich innych rzeczy. Bycie w kontakcie z kilkoma osobami było by niebezpieczne dla nas samych. Dlatego właśnie możemy kultywować jedynie kontakty z ludźmi z Ziemi, którzy są nam znani i absolutnie wiarygodni, na których można polegać w każdej sprawie. Ma to daleko sięgającą ważność dla naszej specjalnej misji angażującej ciebie i twoją grupę. Musimy być pewni w każdym względzie – że kiedy przyjdzie potrzeba – osoba kontaktująca się zapobiegnie złym konsekwencjom na wszelki możliwy sposób.

7.       Ujawnianie się jedynie pewnym wybranym ziemskim ludziom i nawiązanie z nimi komunikacji, w tajemnicy i w oddalonych miejscach, ma jeszcze jeden powód: Niezliczeni ludzie są głodni jedynie sensacji i samolubstwa. To jest powód dla którego chcą wejść z nami w kontakt. Poza nimi istnieją niezliczone osoby, które - po zobaczeniu nas – spanikowały by; co mogło by mieć bardzo niebezpieczne skutki.
 
  Łącznie stronę odwiedziło już 159195 odwiedzających  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja