Reklamy na tej stronie umieszczane są przez właścicieli domeny
   
  Era Integracji
  Kontakt 9
 

 

 

 

 

Kontakt dziewiąty

Piątek, 21 Marca 1975

16:18

 

 

Semjase:

115.       Podczas naszego piątego spotkania skończyliśmy mówić o historii rodzaju ludzkiego w miejscu, gdzie 50 tys. lat temu według ziemskiej chronologii nasz świat rodzinny osiągnął pokój i wolność.

116.       Niedługo przedtem 70 tys. ludzi uciekło pod przywództwem Pelegona.

117.       W statkach kosmicznych, które uprowadzili siłą uciekli w kosmos i osiedlili się tutaj na Ziemi.

118.       Pod Pelegonem znajdowało się wówczas 200 pomniejszych przywódców, naukowców kompetentnych w swojej specjalizacji.

119.       Zarówno przez nich, jak i innych został jednomyślnie uznany za ‘Króla Mądrości’ (IHWH/Bóg) i był za takiego uważany.

120.       Poprzez tysiąclecia zbudowali oni wielkie miasta i zaludnili wszystkie kontynenty ziemi.

121.       Niestety wszystko szło dobrze jedynie przez małe 10 tys. lat, nim pragnienie władzy i kontroli raz jeszcze nie przeważyło i śmiertelna wojna rozszalała się nad całą Ziemią.

122.       Wszystko, bez wyjątku zostało zniszczone, jedynie kilka tysięcy ludzi przeżyło (na Ziemi), podczas gdy inni uciekli ponownie w kosmos i zasiedlili odległe światy.

123.       Przez 7 tys. lat nikt nie powrócił na Ziemię a pozostawieni ludzie zdegenerowali się i stali się całkowicie dzicy.

124.       Wtedy potomkowie tych, którzy osiedlili się w odległych światach powrócili.

125.       Ponownie przewodził im IHWH, pod rozkazami którego zbudowali Atlantydę i Mu.

126.       Zbudowali ogromne miasta na każdym z dwóch kontynentów.

127.       Przez tysiące lat żyli w przyjaźni i pokoju, nim ponownie kilku naukowców ogarnęło stare pragnienie potęgi i władzy i próbowali obalić rząd.

128.       Narody, zmęczone wojnami powstały przeciwko nim, zajęto statki kosmiczne i ludzie uciekli w przestrzeń; co miało miejsce jakieś 15 tys. lat temu według ziemskiej chronologii.

129.       Przez dwa tysiąclecia oni i ich potomkowie żyli w sąsiednim systemie słonecznym.

130.       Dwa tysiąclecia podczas których stali się bardzo źli i zachowywali porządek jedynie pod najściślejszą kontrolą

131.       Poprzez mutacje i swą naukę wydłużyli okres życia do tysięcy lat.

132.       Owładnięci pragnieniem władzy opuścili swój świat  jakieś 13 tys. lat temu i powrócili na Ziemię.

133.       Ich najwyższym przywódcą został naukowiec ‘Arus’, zwany także ‘Barbarzyńcą’…

134.       Tak jak i IHWH 40 tys. lat wcześniej miał pod sobą 200 przywódców i pomniejszych dowodzących kompetentnych w swych naukowych specjalizacjach.

135.       W dwóch grupach zasiedlili daleką północ i obecną Florydę Ameryki Północnej, jednocześnie stale nękając Atlantydę i Mu wojnami.

136.       Niecałe kilka tysiącleci po zajęciu swych ziemskich baz udało im się całkowicie zniszczyć cywilizacje Atlantydy i Mu .

137.       Ci co przeżyli popadli w niewolę, jednocześnie wielu  wielkich naukowców zdołało uciec do swego macierzystego świata w Plejadach.

138.       Podczas stuleci poprzedzających ten moment najeźdźcy chełpili się swym podbojem Ziemi i IHWH ‘Arus’ wprowadził surowy i krwawy reżim.

139.       Mimo to jego dowódcy zarezerwowali dla siebie wiele rzeczy i stawali się coraz bardziej niezależni.

140.       W ciągu zaledwie trzech dekad zaszli daleko w swym własnym podejmowaniu decyzji, mimo lęku przed karą IHWH ‘Arusa’.

141.       Poparli kodeks do którego we wszystkich okolicznościach stosowali się jako rasa i który chronili przed zmianami.

142.       W zabroniony sposób, w tajemnicy wyprawiali się i łapali dzikie, a także zmutowane ziemskie stworzenia, które były odległymi potomkami dawnych istot ludzkich z kosmosu.

143.       Dzikie i piękne istoty żeńskie były poskramiane i łączone z pomniejszymi przywódcami, którzy zwali siebie ‘Synami Nieba’

144.       Każdy, zgodnie z własną rasą, tworzył zmutowane stworzenia, całkowicie nowe formy życia o karlej, gigantycznej lub zwierzęcej posturze.

145.       Semjase, najwyższy przywódca pomniejszych dowódców, połączył się z Ewą, istotą żeńską wciąż w dużej mierze podobną do człowieka i raczej piękną (według cech i wyglądu).

146.       Potomek tego aktu był płci męskiej i był istotą ludzką ładnego kształtu.

147.       Semjase nazwał go ‘ADAM’, co oznaczało ‘Ziemska Istota Ludzka’.

148.       Ponowna prokreacja stworzyła kobietę, w późniejszych latach zostali połączeni.

149.       W międzyczasie inni podobnie się rodzili, tworzyli grupy i plemiona.

150.       Od nich wywodzi się obecny ziemski rodzaj ludzki…

151.       IHWH ‘Arus’ był rozgniewany tymi czynnościami, kiedy mógł chwytał swych przywódców i zabijał ich bądź skazywał na wygnanie.

152.       Z biegiem czasu zmienił zdanie rozpoznając nową władzę, którą mógł sprawować nad ziemskimi ludźmi.

153.       Wraz z nowo mianowanymi dowódcami i anielskimi strażnikami wprowadził zwierzchnictwo nad trzema ludzkimi rasami.

154.       Byli to przodkowie tych którzy dzisiaj znani są jako ‘Indianie’(hindusi); (jasnoskórzy) mieszkańcy zasiedlili obszar wokół Morza Czarnego; trzecimi byli Cyganie, wzdłuż południowego brzegu Morza Śródziemnego zwani Hebrajczykami.

155.       Poprzez swych anielskich strażników IHWH ‘Arus’ poddał sobie te rasy i siłą wziął pod swój nadzór.

156.       Jako najwyższy władca nad nimi pozwolił sobie na bycie czczonym i adorowanym.

157.       Pozwolił im  czcić siebie ponad samo Stworzenie, także swych pomniejszych przywódców i twórców asystujących.

158.       Nałożył ciężkie i surowe prawa domagając się krwi winnego.

159.       Jego syn ‘JEHAV’, który przejął po nim swą dominację był nieco lepszy, jednak także żądał od trzech zniewolonych ras jedynie krwi i śmierci.

160.       Późniejsi następcy tych BOGÓW stali się bardziej ludzcy i rozwinęli jakiś stopień duchowości.

161.       Ich duchowa ewolucja zmieniła ich i zdecydowali się pozostawić rozwój istot ludzkich ich naturalnemu biegowi i wycofać się do swych rodzinnych światów, więc opuścili Ziemię i powrócili jako pokojowe istoty do Plejad, gdzie ich własny rodzaj ludzki osiągnął zaawansowane stany.

162.       Zjednoczeni żyjemy razem do dziś stanowiąc populację sprzymierzoną w pokoju i wolności.

163.       Istotnym jest by Ziemianie wiedzieli, iż Plejadanie odwiedzając Ziemię czują że mają tu osobisty interes wynikający z ich wojowniczej i często chaotycznej przeszłości, dostrzegając jeszcze jedno atomowe zniszczenie w nowej dominacji naukowców, nasze (Ziemian) dziedzictwo z ich własnej historii, szukają sposobu by temu zapobiec.

164.       Dalsza niezbędna wiedza dotyczy kosmicznej zmiany, o której już raz mówiłam.

165.       Traktuje o ‘Erze Wodnika’ zwanej także ‘Złotą Erą’ .

166.       Pod tym względem najpierw muszę wyjaśnić, że religijne interpretacje dotyczące tej epoki są błędne.

167.       Rodzaj nieodpowiedzialnego fanatyzmu traktuje ją jako zapowiedziane przez religię ‘dni ostateczne’.

168.       Pod żadnym względem nie jest ta nowa era czasem ostatecznym gdyż naprawdę przynosi prawdziwe życie.

169.       Ta epoka umożliwia wszystkiemu rozwinięcie swojego najwyższego potencjału, włączając w to ducha, zgodnie z opatrznością.

170.       Ale wiele wieków, od czasu wkroczenia w ten okres zabierze osiągnięcie tak zaawansowanych poziomów.

171.       Początkowo, jak zwykle niereligijni naukowcy skorzystają z nowych udogodnień, podczas gdy zwykli ludzie ograniczeni będą swymi religiami.

172.       Powodowani zmianą epok religijni ludzie popadną w fanatyczne religijne złudzenia.

173.       Zwłaszcza w pierwszych 184 latach czasu zmiany religijne wierzenia każdego rodzaju, wyrastać będą jak grzyby po deszczu przejmując kontrolę nad wieloma ludźmi.

174.       Morderstwa, samobójstwa, wykorzystywanie każdego rodzaju a także religijne zniewolenie fałszywym wierzeniom, którymi cały świat zostanie wstrząśnięty będą na porządku dziennym.

175.       Fałszywi prorocy oferować będą publicznie zbawienie fanatycznie poszukując nowych ofiar i wyznawców.

176.       Jest to okres początkowy ‘Złotego Wieku’, okres przejściowy 184 lat.

177.       Kulminacja tego okresu nastąpi w 2028 roku.

178.       Rewolucyjna siła nowej epoki rozpoczęła się w 1844 i odtąd rozległe zmiany na Ziemi pędzą nieodparcie naprzód.

179.       Nowa Era już domaga się hołdu, religijne złudzenia, szybki postęp nauk, szalejąca przestępczość, eksterminacja wojenna są cechami tego czasu, które nie mogą zostać zignorowane.

180.       Pierwsza połowa okresu przejściowego trwała 92 lata, do 1936 roku, kiedy to Ziemia wychodziła z końcowego okresu tak zwanej ‘Ery Ryb’.

… 

 

181.       Odtąd szybko rozwijające się wydarzenia, odkrycia, wynalazki itd., cechują ten czas jak żaden inny.

182.       Cały ten system słoneczny wraz ze swoimi niezliczonymi stworzeniami jest pod kontrolą nowej ery.

183.       Wszystko i wszędzie jest pod jej wpływem gdyż jest to kosmiczne prawo.

184.       To poprzez to prawo, któremu poddane są wszystkie ruchy planet i wszystkie formy życia we wszechświecie, Ziemia podąża w biegu kosmicznych wydarzeń od 1844, zgodnie z ewolucją zastępuje ono wszystkie dotychczas istniejące regulacje niezgodne z charakterem Kreacji.

… 

 

186.       Źródłem tej epokowej zmiany jest efekt radiacyjny dużego centralnego słońca, które wasz system okrąża raz na 25,860 lat, w czasie 12 epok według Zodiaku waszych astrologów.

187.       Ziemia dotknęła już zewnętrznych granic „Złotego Promieniowania” centralnego słońca, które jest najmocniejszym i najbardziej rewolucyjnym promieniowaniem.

… 

 

189.       Ale związanych z tym jest także wiele szkód, w szczególności w odniesieniu do religii i użycia nowych wynalazków i osiągnięć.

… 

 

202.       Ujawniający drogi tych zmian zgodni są z kosmicznym przeznaczeniem i pojawiają się według praw Kreacji.

203.       Przygotowujący na rewolucje (dotyczące ludzi) także są istotami ludzkimi, które jako prorocy i nauczyciele oznajmiają prawdy wiedzy i duchowej mądrości.

… 

 

205.       Przygotowujący drogę uważani będą za rewolucjonistów, heretyków, wygnańców, gdyż oznajmią prawdy dla wszystkich.

… 

 

212.       Te objawienia leżą w interesie i mają ogromne znaczenie dla ludzi i powinieneś rozprzestrzeniać je wszelkimi środkami. Takie jest nasze życzenie.

213.       Wiem, że podjąłeś się już rozprzestrzeniania moich przekazów i innych rzeczy, ale niestety to nie wystarczy

214.       Byłoby z korzyścią dla ciebie stworzyć grupę, która zajęła by się tymi sprawami.

215.       W czasie ostatnich dwóch tygodni twoi pracownicy nie byli tak skuteczni jak tego oczekiwaliśmy.

216.       Nie jest to twoja wina, ale nasza, gdyż pozwoliliśmy sobie łudzić się co do lojalności pewnych osób.

217.       Niestety są uwięzieni w swoich religiach mocniej niż przewidywaliśmy.

218.       Nie chcieliśmy wnikać w ich sekrety więc to spostrzeżenie nam umknęło.

219.       Stało się więc niezbędnym to byś znalazł nowe sposoby.

 

Meier:  Łatwo ci mówić – ale co więc mam robić? Obcy jestem na tym polu, w sferze publicznej i nie mam żadnych powiązań. Naprawdę nie wiem jak mógłbym dotrzeć do  ludzi.

 
  Łącznie stronę odwiedziło już 159195 odwiedzających  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja