Reklamy na tej stronie umieszczane są przez właścicieli domeny
   
  Era Integracji
  Populacyjna bomba zegarowa
 

Dopóki rygorystyczne i odpowiedzialne wysiłki nie zostaną podjęte aby ograniczyć przyrost populacji poprzez obowiązkowe ograniczenie urodzeń, przez osoby we wszystkich rządach i na pozycjach kierowniczych, przeludnienie i jego nieuchronne konsekwencje wymkną się spod kontroli pozostawiając ludzkość w cierpieniu i samostworzonym nieszczęściu.

Oto częściowa lista efektów przeludnienia:

1. Wyczerpywanie wszystkich surowców.

2. Wycinanie lasów pod tereny uprawne i drewno.

3.Zmniejszanie się jakości atmosfery, zwiększanie zanieczyszczeń powietrza i zmniejszanie się poziomu tlenu.

4. Ginięcie flory i fauny z powodu destrukcji naturalnych środowisk.

5. Degradacja ziemi jako rezultat zbyt częstych upraw.

6. Zwiększające się przerwy w dostawach żywności prowadzące do niedożywienia, głodu, osłabienia zdrowia i chorób.

7. Zmniejszająca się jakość i zwiększający się koszt żywności.

8. Wyczerpywanie zasobów rybnych w naszych rzekach, jeziorach, morzach i oceanach.

9. Zanieczyszczenie świeżej wody przez przemysł.

10. Pustoszenie żyznej gleby w rezultacie rozbudowy miast.

11. Ciągle zwiększająca się ilość śmieci i śmietnisk prowadząca do dalszego zanieczyszczenia ziemi i wody.

12. Topnienie polarnych czap lodowych spowodowane globalnym ociepleniem, powodujące zalanie nisko leżących zamieszkałych terenów.

13. Nasilenie burz tj. tajfuny, huragany i tornada.

14. Tworzenie się powodzi i susz.

15. Tworzenie się pustyń.

16. Intensywne wędrujące pożary z powodu braku wilgotności w powiązaniu z silnymi wiatrami.

17. Przemieszczenia płyt tektonicznych z powodu  ogromnie skoncentrowanego ciężaru miast.

18. Dalsza destrukcja warstwy ozonowej prowadząca do zwiększonej ilości przypadków raka skóry.

19. Wyczerpywanie się zasobów ropy, transport taki jak znamy obecnie, zatrzyma się.

20. Globalne napięcia, rywalizacja o surowce, wojny o wodę.

21. Wzrost przestępczości jako środka przeżycia.

22. Wzrost przepływu uchodźców z krajów rozdartych wojną do sąsiednich krajów prowadzący do trudnych ekonomicznych ciśnień w tychże goszczących krajach, czego następstwem jest nienawiść w kierunku obcych.

23. Dalsza eksploatacja słabych i wrażliwych dla finansowych korzyści.

24. Zwiększenie się ilości chorób i epidemii z powodu braku warunków sanitarnych, odżywiania, etc.

25. Seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci.

26. Pomniejszanie zasobów wodnych w rezultacie nawadniania i konsumpcji. 

27. Trwanie cierpień miliardów zwierząt nieludzko chowanych dla ludzkiej konsumpcji.

28. Potanienie ludzkiego życia – mord i handel ludźmi.

29. Zmniejszajaca się jakość życia.

30. Zwiększająca się nierówność między bogatymi i biednymi.

31. Pogorszenie się infrastruktury takiej jak drogi, mosty, systemów odprowadzania ścieków, etc.

31. Wykładniczy wzrost populacji potęguje wszystkie powyższe problemy bez udostępnienia kompletnych rozwiązań.

Prognoza jest smutna. Zegar tyka i okno możliwości odwrócenia najbardziej niewyobrażalnych katastrof i klęsk szybko się zamyka. Działaj teraz aby edukować i informować znajomych ludzi i wszystkich tych, którzy mają moc pozytywnego wpływu na zmianę w kierunku obowiązkowych kontroli urodzin, lub my jako gatunek nieuchronnie będziemy musieli się zmierzyć z klęskami do których doprowadziliśmy przez naszą własną bezczynność i brak dalekowzroczności.

Michael Uyttebroek, Canada

Tłumaczenie za:

http://www.figu.org/ch/verein/periodika/sonder-bulletin/2010/nr-51/population-time-bomb?page=0,0

Piotr
 
  Łącznie stronę odwiedziło już 159195 odwiedzających  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja