Reklamy na tej stronie umieszczane są przez właścicieli domeny
   
  Era Integracji
  Czego Plejaranie zycza ludziom na Ziemi
 


Życzenia przedstawione przez Quetzala podczas 215 kontaktu 28 lutego 1987 roku o 2:09 rano.

 1. Ludziom na Ziemi życzymy, aby w miłości i rozsądku zdążali do położenia kresu wszelkiej agresji, aktom przemocy i wojnom, oraz przestępczości, wszelkiej nienawiści, wszelkiej niezgody, oraz każdej niewoli, a także pragnieniom zemsty i odwetu.

 2. Po to by zapanowała właściwa sprawiedliwość i humanitaryzm oraz prawdziwa cześć dla życia, jest naszym życzeniem, by we wszystkich krajach na świecie zostały zniesione tortury oraz kara śmierci i by wprowadzono prawa na mocy których każde życie oraz prawo do zdrowia ciała i duszy było respektowane i umieszczone pod prawną ochroną.

 3. Życzymy by dołożono starań na Ziemi o normalny stan populacji i narodzin i by z tego względu wprowadzono efektywną ogólnoświatową kontrolę narodzin, gdyż jedynie dzięki temu można uniknąć nadmiernego przeludnienia i jeszcze większego nawet ubóstwa, przestępczości, nienawiści wobec bliźnich, wojen, skrajnej eksploatacji ziemskich zasobów, a także nowych chorób, epidemii i niedoli.

 4. Powinno się dołożyć na Ziemi starań o środki produkcji żywności dla wszystkich ludzi, a dobra te powinny być rozprowadzane w taki sposób, by niedola i głód dłużej się nie szerzyły, zatem by wszyscy ludzi mieli wystarczająco dużo żywności.

 5. Ziemscy ludzie nie powinni być dłużej niszczycielscy w jakichkolwiek obszarach nauki, oraz podczas kultywacji ziem i lasów, oraz przy użytkowaniu wód itd., lecz powinni być konstruktywni i postępowi. To samo odnosi się też do zachowania zdrowej atmosfery i groźby nawet jeszcze większych zmian klimatycznych, w odniesieniu do tego co powstaje z winy człowieka.

 6. Ziemscy ludzie powinni świadomie rozwinąć się w formach miłości i wiedzy, oraz prawdziwego człowieczeństwa i rozpoznać daną przez Kreację ewolucję jako najwyższy cel i znaczenie życia.

 7. Ziemscy ludzie powinni tak wykorzystywać swoją naukę, by rósł prawdziwy pozytywny postęp w każdym aspekcie.

 8. W ziemskich ludziach powinno rosnąć poznanie, wiedza, doświadczenie oraz mądrość, że nie są jedynymi ludzkimi formami w całym wszechświecie, co więcej są jedynie ułamkiem całości w całym wszechświecie.

 9. Prawdziwy pokój, oraz prawdziwa miłość i wolność powinny ostatecznie przeważyć na Ziemi i wśród wszystkich ludzi niezależnie do koloru skóry, rasy i wiary, bez nienawiści, zemsty, zazdrości, pragnienia odwetu, grabieży, biedy, morderstw, zabójstw, terroru i wojen.

 10. Powinno się skończyć to, że kraje na Ziemi – nawet najbiedniejsze i najmniej rozwinięte – utrzymują armie uzbrojone po zęby i bezsensownie marnują niezliczone sumy pieniędzy liczone w miliardach, które mogły by i powinny by zostać użyte dla prawdziwego dobra ludzi. Zatem powinno ostatecznie ustać to, że politycy i wojsko, a także najróżniejsze organizacje wszędzie na świecie, mówią o pokoju i wolności, miłości i humanitarności, po to by z jednej strony usprawiedliwić ogromne wydatki finansowe, a z drugiej pochwycić nawet jeszcze więcej tych funduszy dla celów wojennych i terroru i podkręcać przemysł zbrojeniowy, by za pomocą tych nowych broni mogły być przeprowadzane dalsze akty terroru i wojny.

 11. Musi ostatecznie skończyć się na Ziemi to, że ludzie o innych przekonaniach, oraz innej wiary, innego koloru skóry i innej rasy są nienawidzeni, prześladowani, torturowani i zabijani.

 12. Musi się skończyć to, że mnóstwo tysięcy ton żywności jest codziennie kryminalnie niszczonych dla zysku, czy z powodu niskich cen rynkowych, gdy są one po prostu wrzucane do rzek, służą za paszę czy są pozostawiane do zgnicia; żywność, która mogła by milionom ludzi oszczędzić śmierci głodowej, w szczególności kobietom i dzieciom, które są najbardziej poszkodowane w tym względzie.

 13. Musi się skończyć to, że ludzie na Ziemi jako całość mierzą się ze swoimi problemami w poczuciu beznadziei i bezsilności, gdyż żądni tylko zysku, nieodpowiedzialni i pozbawieni skrupułów ludzie są w stanie bez przeszkód uskuteczniać swe przestępcze czyny, nie będąc pociąganymi za nie do odpowiedzialności, oraz dlatego że odpowiedzialni ludzie z rządów nie są zdolni zarządzać swoimi swoimi biurami w ramach sprawiedliwego i właściwego przywództwa mającego na celu rozwiązanie piętrzących się problemów.

 14. Co najbardziej pilne, ziemski człowiek musi nauczyć się ponosić za siebie odpowiedzialność i zgodnie z nią świadomie działać w postępowy sposób. Nie może tak dłużej być, że odpowiedzialność jest po prostu przerzucana na kogoś innego, czy na coś innego, gdyż to jednostka jest odpowiedzialna za całe swoje myślenie, czucie i działanie. Jednostka musi rozpoznać i przyjąć tą odpowiedzialność, gdyż dopiero wtedy gdy jednostka zaczyna rozpoznawać swą odpowiedzialność i ją przyjmuje, następna osoba zostanie zachęcona do tego samego, przez co z kolei inni się dołączają i ostatecznie cała Ziemia zostanie w to zaangażowana.

 15. Jeśli indywidualna osoba czuję potrzebę aktywnego uczynienia czegoś by zmienić świat, przede wszystkim jego ludzi, jest to faktycznie w jej mocy, lecz w taki sposób jedynie, że jest ona przykładem dla najbliższych i dalszych ludzi. Zatem każda osoba ma w sobie możliwość rozpoczęcia zmiany na lepsze, w kierunku pokoju, miłości, wolności, postępu, oraz w kierunku wiedzy i mądrości. Każdy musi sam to rozpocząć, a także odkryć drogę do wolnego i szczęśliwego życia dla siebie. Każda osoba musi najpierw osiągnąć optymistyczną postawę wyłącznie dla siebie, a to początkowo będzie miało skutek w rozwoju i ekspansji, poprzez którą jego towarzysze zostaną zachęceni i się dołączą. Kiedy ludzie pomyślą świadomie w tym kierunku, wtedy dokonają zadziwiającego odkrycia, że wszelkie środki i wszelkie nadzieje na prawdziwy postęp pojawią się jedynie wtedy, gdy oni sami zaczną wszystko.

 16. Człowiek musi szczegółowo rozpoznać, odkryć i doświadczyć dzięki własnemu poznaniu, czym jest jego prawdziwa, najgłębsza istota i jak odnosi się ona do zewnętrznej osobowości.

 17. Niestety ludzie na Ziemi generalnie przyznali najwyższe znaczenie, czy najwyższy status politycznym, ekonomicznym, naukowym, wojskowym, materialnym i finansowym wartościom. Są to jednak nie-wartości, które przynoszą ogromne szkody, przez które upośledzane jest dobre samopoczucie w jego fizycznych i psychologicznych aspektach, a także rozwój świadomościowy jednostki, a nawet całej ludzkości. W rezultacie zniknęli prawdziwi mędrcy i filozofowie, czyniąc miejsce ludziom mającym pretensje do mądrości i filozofii, którzy często zalewają świat i ludzkość horrendalnym nonsensem, który nie ma nic w spólnego z rzeczywistością, prawdziwością i stosowaniem się do praw duchowych energii i Kreacji. Wszystkie te nie-wartości należy usunąć po to by umieścić prawdziwych mędrców z powrotem na przynależnym im miejscu w społeczeństwie. Należy dać okazję tym nielicznym, którzy obecnie znajdują się na Ziemi, do wychynięcia z ich ukrytych samotni, tak by mogli pouczyć ludzi. Czyniąc tak, należy zepchnąć jednak w tło tych, którzy szerzą nierozsądne sekciarskie nauki i zasady, przez które ziemscy ludzie zostali odepchnięci od samej prawdy i zostali zwiedzeni, wprowadzeni w błąd.

 18. Ziemscy ludzie muszą nauczyć się by nie gonić jedynie za materializmem i pieniędzmi od urodzin po śmierć, dlatego nie powinni słuchać po prostu tych, którzy zdobyli polityczną czy wojskową władzę, czy ogromną fortunę. Więc nie powinni też aspirować do tego co oni, ani być tacy jak oni, oraz nie powinni poświęcać im swojego czasu, pracy i wysiłków ani swej inicjatywy i życia. Gdy jednak ludzie to czynią, wtedy poświęcają swoją ewolucję, a więc znaczenie ich życia. I jeśli nie tracą życia w sposób bezpośredni, czynią się zależnymi od rządzących form politycznych, dyktatorskich, wojskowych, czy materialnego dobrobytu, wykrzykując o swoim dla nich poparciu i stając się tymi, którzy żyją na pozór, zamiast tymi którzy naprawdę istnieją.

 19. Ziemski człowiek musi uwolnić się od rozmaitych politycznych, dyktatorskich, militarnych, naukowych i wiaropodobnych orientacji, gdyż tylko to gwarantuje, z jednej strony odkrycie i pójście ścieżką prawdy Kreacyjnej, oraz ścieżką jej praw i przykazań, oraz z drugiej strony kochające, pokojowe, wyzwolone, mądre i harmonijne funkcjonowanie jednostek i całej wspólnoty ludzkiej. Zaprawdę nie powinno się pozwalać na to, by jakakolwiek forma ruchu politycznego, wojskowego, ekonomicznego, naukowego, filozoficznego i zorientowanego na wiarę dominowała nad innym. Gdy jednak taka dominacja istnieje, wtedy rozwija się rywalizacja, nienawiść, rasizm, potyczki ze względu na wiarę i politykę, oraz niezgoda, brak wolności, nieuprzejmość, ignorancja i wiele dalszych nie-wartości, które prowadzą do zniszczenia, morderstw i rzezi, w dodatku do działań wojennych i fałszu.

 20. Ziemski człowiek musi się zmienić w kierunku dobra i pozytywności przez własny swój rozsądek i uchwycenie odpowiedzialności, przez co się zrehabilituje. Zatem musi ustanowić swój własny wymiar i uwolnić się od poniżającej służby wszelkim swoim wadom i swoim fałszywym nadziejom i pragnieniom. Ziemski człowiek rozważy, że będzie żył wciąż na nowo w nowych życiach, dążąc usilnie do tego co wyższe, w zgodzie z prawami i przykazaniami Kreacji, przez wiele nowych osobowości w reinkarnacjach formy duchowej i bloku całkowitej świadomości, mianowicie zobowiązany ścieżką kreacyjną, którą świadomie będzie rozwijał w każdej logicznej, dobrej i pozytywnej formie. Ale znaczy to, że każda osoba musi usiłować czynić postęp przez osobistą odpowiedzialność, a społeczeństwo także musi uczynić jej to możliwym. Słusznym jest, że każdy kłopocze się wykonywaną pracą, która zostanie opłacona i która zapewnia miejsce do mieszkania w takiej czy innej formie, oraz jest odpowiedzialny za siebie, gdy ponosi koszty swego wyżywienia i ubioru, a także swego szkolenia i edukacji i wszelkich pojawiających się potrzeb.

 21. Ziemski człowiek musi nauczyć się rozpoznawać i rozumieć swą prawdziwą, najgłębszą kreacyjną istotę, gdyż jedynie dzięki temu będzie mu możliwym zaangażowanie się ciałem i przede wszystkim swą materialną świadomością, przez co będzie możliwe jej obudzenie i rozwój. Zatem musi nauczyć się doceniać swą najgłębszą istotę, oraz swe ciało i świadomość i samodzielnie dojść do tego uświadomienia. Więc rozpoznanie i świadomy wzrost własnej najgłębszej istoty pojawia się przez obudzenie materialnej świadomości, oraz przez prawdziwą świadomość ciała.


 
  Łącznie stronę odwiedziło już 159195 odwiedzających  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja