Reklamy na tej stronie umieszczane są przez właścicieli domeny
   
  Era Integracji
  Członkostwo w FIGU
 
 
Stowarzyszenie FIGU zostało utworzone w 2002. Macierzyńska grupa FIGU (figu.org) mieści się w Szwajcarii. 

Stowarzyszenie FIGU oddane jest kilku zadaniom, włączając w to studiowanie i poprawianie tekstów FIGU (w języku angielskim - USA); publikację tych materiałów i kontynuowanie naszej własnej duchowej ewolucji na  nie religijny i nie sekciarski sposób. Materiał, który studiujemy opiera się na informacjach przekazanych Billemu Meierowi w czasie jego kontaktów z pozaziemianami znanymi jako Plejadanie/Plejaranie, a także o własne pisma Billego. Co ważniejsze, członkowie FIGU zainteresowani są odkrywaniem prawdy o historii rodzaju ludzkiego, prawdy o Stworzeniu i prawdy o sprawach duchowych. Spotykamy się regularnie co miesiąc oraz publikujemy biuletyn.
 
By zostać członkiem stowarzyszenia FIGU należy być już członkiem pasywnym (zobacz niżej) i aktywnie uczestniczyć w co miesięcznych spotkaniach, oprócz obowiązków w grupie i udziale w pracy i zadaniach stowarzyszenia FIGU. Istnieją też finansowe zobowiązania związane z byciem członkiem stowarzyszenia FIGU.
 
Na całym świecie są inni członkowie FIGU zwani członkami pasywnymi. Od członków pasywnych wymagany jest mały roczny datek i są zachęcani do podróży do Semjase Silver Star Center w Szwajcarii raz do roku by uczestniczyć w dorocznym spotkaniu i pomóc z pracami przy centrum. Członkowie pasywni mieszkający w Amerykach zachęcani są do uczestnictwa w dorocznym spotkaniu zwanym Dorocznym Spotkaniem Członków Pasywnych (AMPM), gdzie ludzie o podobnych zainteresowaniach mogą przedyskutować i studiować materiał FIGU, zapoznać się z innymi członkami, oraz nauczyć się i odbyć medytację. AMPM jest organizowane przez Stowarzyszenie FIGU USA.
 
Innym sposobem zaangażowania było by uformowanie nieformalnej grupy dyskusyjnej. Mogło by to być luźne spotkanie dwóch przyjaciół przy kawie, raz w miesiącu, poświęcone dyskusji i studiowaniu informacji. Jeśli więcej osób uczestniczy w takiej nieformalnej grupie dyskusyjnej, możliwe jest uformowanie oficjalnej Grupy Dyskusyjnej. Co najmniej trzech członków pasywnych jest niezbędnych do sformowania oficjalnej grupy dyskusyjnej do odbywania regularnych spotkań. Oficjalna grupa dyskusyjna ma możliwość przekładania literatury FIGU, organizowania wykładów, drukowania ulotek, itd.
 
Dla ludzi, którzy znają płynnie język niemiecki istnieją dalsze opcje zaangażowania w FIGU. Możliwe jest nabycie „Lekcji Duchowych” jako osobistego kursy domowego. Dla ludzi żyjących niedaleko Szwajcarii i którzy znają płynnie niemiecki jest też możliwe dołączenie do rdzennej grupy Semjase Silver Star Center. Członkowie grupy rdzennej są oddani Misji i mają najwyższy poziom zaangażowania.
 
Podsumowując, jest wiele sposobów zaangażowania w FIGU – od zwyczajnego spotykania się z innymi ludźmi o podobnej umysłowości, przez zostanie członkiem pasywnym, uformowanie oficjalnej grupy dyskusyjnej i dołączenia do Stowarzyszenia FIGU USA do uczynienia niezwykłego zobowiązania zostania członkiem grupy rdzennej w Szwajcarii.
 
 
 
24 Listopad 2006
 
Nowa polityka członkowska Stowarzyszenia FIGU.
Ostatnio Stowarzyszenie FIGU USA podległo kilku zmianom, które nie tylko wpłynęły na strukturę i funkcję grupy w chwili obecnej, lecz posłużą też jako solidna baza organizacyjna i stabilizująca w przyszłości.
 
Jak może już wiecie z biuletynu Stowarzyszenia FIGU USA, istniejący członkowie grupy USA zostali poproszeni o uczestnictwo w specjalnym spotkaniu w Semjase Silver Star Center, by zająć się specyficznymi sprawami organizacyjnymi, regulującymi i interpersonalnymi w grupie. Większość grupy była w stanie przyjechać i wziąć udział w dyskusjach i podejmowaniu decyzji i była w stanie opuścić Centrum z fundamentalnym planem działań dla nowej grupy przechodzącej świeży start.
 
W rezultacie spotkania zostało określone, że pierwszym priorytetem grupy w chwili obecnej jest zadbanie o sprawy wewnętrzne i zdecydowanie o ustanowieniu nowych reguł i przepisów, w wysiłku zbudowania mocnego fundamentu zapewniającego grupie konieczną stabilność. Wszelkie wysiłki czy dyskusje o uformowaniu Centrum w USA zostały przełożone na czas nieokreślony, dotąd aż grupa będzie na tyle silna by poradzić sobie z takim przedsięwzięciem. Nie jest to teraz właściwy moment na skupianie wysiłków grupy w tym kierunku, gdyż główny akcent musi być dalej położony na pogłębianie relacji pomiędzy sobą i budowanie mocnej bazy koniecznej dla sukcesu grupy. Wszyscy muszą znać siebie nawzajem by stać się świadomymi potencjału jednostkowych zdolności i tego jak mogą być one najlepiej spożytkowane dla dobra grupy.
 
W FIGU Szwajcaria osoba, która chce dołączyć do Grupy Rdzennej jako nowy członek, musi pracować nad zewnętrznymi sprawami związanymi z grupą przez dwuletni okres próbny, by zapoznać się z członkami grupy. To okazało się być skuteczne w ich procesie integracji nowych członków. FIGU USA zdecydowało zaadoptować ten model okresu próbnego, oraz wprowadzić kilka dodatkowych środków, które pomogły by utrzymać stabilność grupy.
 
Przed ubieganiem się o członkostwo w FIGU USA, dana osoba musi być członkiem pasywnym przez co najmniej dwa lata. Podczas dwóch lat członkostwa pasywnego jest wysoce zalecane by jednostka brała udział w spotkaniach AMPM każdego roku i o ile możliwe, uczestniczyła w dorocznym spotkaniu członków pasywnych w Szwajcarii. Po tym jak ten wymóg zostanie spełniony, można się ubiegać o członkostwo w Stowarzyszeniu FIGU USA.
 
Podczas okresu próbnego nie można uczestniczyć w wewnętrznych miesięcznych spotkaniach grupy. Dodatkowo członek próbny musi wziąć udział w minimum dwóch AMPM (Doroczne Spotkanie Członków Pasywnych) w USA, oraz przepracować wymagane trzy dni w Semjase Silver Star Center przynajmniej raz.
 
Jako że nie ma teraz zbyt dużo fizycznej pracy, osoba zainteresowana by zostać członkiem musi, jako członek próbny wnieść wkład w bieżące projekty i czynności Stowarzyszenia FIGU USA (np. pomagając przy biuletynach, stronie internetowej, planowaniu AMPM, itd.) Pomysły na nową działalność czy aktywność dotyczące grupy są zawsze mile widziane. Jednakże pomysły te nie mogą być wdrażane przez samego członka próbnego. Muszą zostać zaprezentowane FIGU USA, gdzie najpierw zostaną przedyskutowane i dopiero zostanie podjęta decyzja.
 
Jeżeli wszystko wypadnie dobrze podczas okresu próbnego, FIGU USA zdecyduje o tymczasowej integracji członka próbnego z grupą, za czym nastąpi kolejny dwu letni okres jako członka tymczasowego. Podczas okresu tymczasowego, nowy członek uczestniczy w wewnętrznych spotkaniach i ma takie same prawa i obowiązki jak każdy inny członek. Na koniec dwu letniego tymczasowego okresu, FIGU USA zadecyduje o ostatecznej integracji członka.
 
Stowarzyszenie FIGU USA zadecydowało, że wszystkie powyższe wymagania muszą zostać zastosowane natychmiastowo. Jako że te nowe zasady to duża zmiana w porównaniu z poprzednimi, czujemy że stworzą one środowisko wzrostu i stabilności dla spraw FIGU w Stanach Zjednoczonych na długi okres.
 
 
PRZEGLĄD PROCESU APLIKACYJNEGO STOWARZYSZENIA FIGU USA
 
Procedura członkowska
 
Czas zaangażowania
 
Wymagania/Szczegóły
 
Utrzymanie członkostwa jako członek pasywny FIGU
Minimum dwa lata (ciągłe)
Uczestnictwo w spotkaniach AMPM w US i w Szwajcarskich spotkaniach członków pasywnych jest mocno zalecane
Podanie o członkostwo w FIGU USA. Rozpoczęcie próbnego okresu członkowskiego
Dwa lata
Uczestnictwo w dwóch spotkaniach AMPM i w co najmniej jednym szwajcarskim dorocznym spotkaniu członków pasywnych jest obowiązkowe. Wkład w projekty i czynności FIGU USA
Rozpoczęcie tymczasowego okresu członkowskiego
Dwa lata
Uczestniczenie w wewnętrznych spotkaniach FIGU USA ze wszelkimi prawami i obowiązkami
Podjęcie decyzji o integracji z FIGU USA przez istniejących członków. Po sprzyjającej decyzji członkostwo w FIGU USA rozpoczyna się w pełni
Nieokreślony
Wymagana jednomyślna zgoda FIGU USA dla przyjęcia do stowarzyszenia
 
 
  Łącznie stronę odwiedziło już 159196 odwiedzających  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja