Reklamy na tej stronie umieszczane są przez właścicieli domeny
   
  Era Integracji
  Desiderata
 
Dbaj o wolność, gdyż jest to przywilej
i prawo każdego człowieka i każdej innej formy życia.

Dbaj o miłość, gdyż jest ona esencją Kreacji,
ludzkich istot i życia.

Dbaj o pokój, gdyż zabezpiecza on
wszelki pozytywny postęp i niepohamowaną ewolucję.

Dbaj o harmonię, gdyż w niej leży
równowaga wszelkich myśli, uczyć, czynów
i wszystkiego innego.

Nie pozwalaj by pochłonęła cię wrzawa, ciężar
czy krzątanina codziennego dnia, lecz pozostań zawsze opanowany,
w każdych okolicznościach jakie życie niesie.
Szukaj spokoju, pokoju, miłości i wolności -
są one cennymi elementami harmonii.

Przydziel trochę czasu każdego dnia na odnalezienie spokoju,
gdyż da ci to wytchnienie i czas na kontemplację.
Staraj się pozostawać z każdym w przyjacielskich stosunkach
lecz nie zatrać siebie w tym procesie
i zawsze pozostawaj w granicach własnych możliwości.

Zawsze szanuj ludzi jako swoich bliźnich,
mimo że mogą mieć inne od twoich skłonności;
zaprawdę, nawet najgorszy pośród nich jest stworzeniem Kreacji,
stąd każdy jest po prostu jak i ty – człowiekiem.

Wyrażaj swoje prawdy swobodnie, jasno, spokojnie i szczerze,
gdyż jedynie w ten sposób tworzy się autentyczny obraz,
który definiuje prawdziwą naturę wszystkiego.

Pozwalaj innym ludziom swobodnie wyrażać ich opinie,
gdyż mają oni takie same prawa jak ty.

Słuchaj innych, jasnych i intelektualnych osób,
a także tępaków, głupców i tych, którym brak wiedzy,
gdyż oni także dają opinie i stwierdzenia.

Lecz trzymaj się z dala od agresywnych, gwałtownych i
zawziętych osób, by nie wplątać się
w ich bezsensowne spory,
gdyż tacy ludzie obrażają świadomość,
człowieczeństwo i subtelność;
ale i wtedy nie zapominaj,
że oni także są istotami Kreacji, którym ty
jako bliźni, musisz okazać odpowiedni szacunek,
mimo tego, że możesz uważać ich myśli
uczucia, czyny i działania za nieakceptowalne.

Jeśli będziesz porównywać się z innymi,
odkryjesz na pewno, że inni
albo są silniejsi, albo słabsi od ciebie w pewnych sprawach;
nie usprawiedliwia to jednak czucia się
od nich lepszym lub gorszym.

Zatem nie stań się ani próżny, ani arogancki,
ani zgorzkniały, ani zawstydzony, gdyż zawsze będzie
ktoś, kto jest bardziej znakomity czy mniej zaawansowany od ciebie
w nauce, moralności, charakterze itp.

Nie wzdragaj się przed radością z własnych osiągnięć,
zdobytych własnym uczciwym wysiłkiem.

Rozkoszuj się nimi tak samo
jak ustalaniem pozytywnych celów
i powodowaniem, że szczęśliwie się one spełniają.

Dbaj zawsze o ciągłość swojego rozwoju
w każdy możliwy sposób, włączając w to zarówno swój rozwój osobisty
jak i ten odnoszący się do świadomości.

Zatem dbaj stale i skromnie
o swój osobisty rozwój, lecz jedynie w prawy sposób,
gdyż prawość jest jedyną, prawdziwie pozytywną własnością
jaką masz będąc człowiekiem w tych zmieniających się czasach.

Podchodź do własnej pracy i interesów przezornie
i rozważnie, gdyż dobra praca warta jest
właściwego wynagrodzenia;
rozwaga, przezorność i uczciwość
dają solidne długofalowe zyski w interesach
nawet w świecie chytrości.

Gdy osiągasz pozytywne, znaczące sukcesy
nie daj się im zaślepić i ogłuszyć i
przechodź do tych rzeczy o szlachetnej istocie.

Zważaj też na środki i drogi
ludzi z którymi masz do czynienia;
mimo że wielu dąży do wzniosłych ideałów,
niewielu osiąga swe cele.

Życie zdaje się być pełne heroizmu gdziekolwiek nie spojrzysz,
lecz gdy zerkasz za scenę
odnajdujesz jedynie lęk spowity mgłą
i czyjeś pragnienie udawania,
że jest się większym niż się faktycznie jest.

Stąd nie dbaj o te sprawy do stopnia w którym
chciałbyś je naśladować; zamiast tego rozpoznaj swoje prawdziwe ja.
Pozytywnie uświadom siebie w swym własnym Ja.
I pozwól tym cechom przeniknąć całą twoją naturę.

Nie udawaj uczucia do kogoś, kiedy w rzeczywistości
nie udaje ci się mieć takich uczuć dla tej osoby.

Nie udawaj że jesteś jak twoi towarzysze, którzy nie niosą prawdy,
gdyż szczerość jest wytyczną, która wraz z wiedzą
niezaprzeczalnie jest ścieżką do mądrości

Nie bądź cyniczny wobec szczerej miłości,
gdyż miłość daje ci pewność współistnienia
ze wszystkim co tutaj jest, zarówno w duchowych
jak i fizycznych królestwach.

I miłość jest prawdziwą istotą Kreacji;
będzie trwać do czasów wieczności ur i Przewielkiego Czasu
poza wszelkimi możliwymi do pomyślenia trudami i rozczarowaniami.

Miłość jest faktycznym kamieniem węgielnym i prawdziwą zachętą do życia
gdzie kształtują się aspiracje by sięgać wyżej, zaprawdę
do najwyższych możliwych poziomów.
Miłość nigdy nie umrze, przetrwa przez wieczność
gdyż pulsuje w nieustannym rytmie
Kreacyjnej harmonii.

Zrzeknij się każdej negatywnej cechy w swoim życiu z godnością i
poprzez samowiedzę, pozostań otwarty na
rady by uzyskać samoświadomość.

Radośnie akceptuj to, co twoja pozytywna wiedza
i zrównoważona mądrość radzą ci uczynić i
uzyskaj kontrolę nad swoimi myślami, uczuciami, zaprawdę,
twoją całą świadomością, gdyż czyniąc tak wzmacniasz siebie
na okoliczności przeszkód nieuniknionych, i nigdy nie stracisz ducha
nawet w obliczu niespodziewanego nieszczęścia.

Zawsze pozostawaj lojalny i prawy,
nigdy nie smuć się z powodu nieprawości
czy tych, których ledwie sobie wyobrażasz.

Uwolnij się od niepokoju i lęku,
które często powstają z samotności,
wyczerpania umysłowego i lenistwa.
Samotność, wyczerpanie umysłowe i lenistwo
są wrogami postępu.

Szukaj zatem towarzystwa tych, którzy są światli i mądrzy,
gdyż nauczą cię jak pobudzać
i używać własnych myśli,
i jak ewoluować aktywnie.

Zawsze praktykuj zdrową samodyscyplinę
w każdej chwili będąc dla siebie miłym,
gdyż jesteś jednostką, niezależną osobą,
która potrzebuje nie tylko miłej dobroci innych,
lecz także uwagi której sam dostarczasz.

Jesteś kreacją Kreacji, wszechświata
i w żaden sposób nie jesteś gorszy od swych współbraci,
drzew, roślin, wszelkich gatunków zwierząt, czy ciał niebieskich
w nieskończonym bezmiarze uniwersalnej przestrzeni.

Masz prawo żyć i istnieć na tej Ziemi,
niezależnie od tego kim, bądź czym możesz być,
nie ma to znaczenia jeśli pojmujesz
rozwijanie się wszechświata w taki sposób, w jaki zamierza to Kreacja,
Uniwersalna Świadomość. 

Nic nie rozwija się bez miłości Kreacji,
i nie rozwinie się nie pozostając w ramach
danych przez Kreację praw i wytycznych.

Przyjmij więc, że istniejesz jedynie dlatego, że tak to zostało
zamierzone i dlatego, że zostało to wstępnie określone dla ciebie
w ur-wiecznie trwałym, kreacyjnym planie.

Żyj zatem w wolności, miłości, pokoju i harmonii
pośród osób podobnego nastawienia i
ze wszystkimi stworzeniami Kreacji.

Żyj także w pokoju, miłości, wolności
i harmonii z Kreacją,
niezależnie od tego jak możesz postrzegać Kreację.

Żyj także w pokoju, miłości, wolności i harmonii ze sobą,
swoją duszą i swoją osobowością -
niezależnie od twoich czynów, myśli, uczuć, przemyśleń
i aspiracji w rygorach codzienności.

Nigdy nie trać tego z oczu,
niezależnie od całego pośpiechu, mozołu,
rozczarowań, niespełnionych marzeń, negacji i łez.
Mimo zamieszania cię otaczającego
świat jest faktycznie piękny, a życie jest warte życia.

Billy
Mimo że ten dokument nosi taką samą nazwę jak dobrze znana DESIDERATA Maxa Ehrmanna (1872-1945), DESIDERATA Billego zawiera całkowicie nowy i poszerzony tekst, który nie jest identyczny z dawną pracą (Desiderata = pożądane i żywotne sprawy)
 
  Łącznie stronę odwiedziło już 159193 odwiedzających  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja