Reklamy na tej stronie umieszczane są przez właścicieli domeny
   
  Era Integracji
  Czym jest kreacja?
 


Fragment ‘Stimme der Wassermannzeit’, No. 89 grudzień 1993


1. Kreacja jest niezmierzoną tajemnicą zawieszoną w niezmierzonym przestworze.

2. Kreacja jest identyczna z ‘Uniwersalną Świadomością’, która przewodzi i dominuje w BYCIE świadomości; jest podwójną helisą, jajowatą konfiguracją, która jednocześnie stanowi Wszechświat w jego wzrastającej ekspansji. Jej pulsujące podwójne ramiona helisy żyją jako duchowa energia, obracając się przeciwstawnie względem siebie.

3. Wszechświat jest wewnętrznym i zewnętrznym ciałem Kreacji.

4. Kreacja – przez jej całość pulsuje uniwersalny ‘Gemüt’ (nieprzetłumaczalny niemiecki termin na duchowy odpowiednik psyche) i Uniwersalna Świadomość, moc życia i istnienia w ogólności.

5. Kreacja przenika wszystko i wszystko przenika Kreację, w ten sposób tworząc jedność w sobie. W tej jedności pojawia się wszelkie życie i cała ewolucja mu przydzielona.

6. Kreacja podlega identycznemu rozwojowi i procesowi ewolucyjnemu jak każda forma życia, jednak jej wartości czasu są oparte o naprawdę wysoki jednostki.

7. Kreacja sama istnieje w świadomym kreatywnym stanie przez siedem Wielkich Czasów. Następnie spoczywa w uśpieniu przez równą liczbę Wielkich Czasów, lecz tym razem trwają one siedem razy tyle. Po tym okresie Kreacja budzi się, by ponownie tworzyć przez okres siedem razy dłuższy niż poprzedni. (Jeden Wielki Czas równa się 311,040,000,000,000 ziemskim latom; siedem Wielkich Czasów sumuje się do 2,177,280,000,000,000 ziemskich lat, także zwanych wiecznością; 7x7 Wielkich Czasów tworzy jeden Wszechwielki Czas).

8. Kreacja jest tą Kreacją i nie istnieje inna Kreacja niż ona w jej własnym Wszechświecie. Kreacja jest Kreacją wszelkich kreacji takich jak Wszechświat, galaktyki, gwiazdy, ziemie (= planety), nieba, światło i ciemność, czas, przestrzeń i całej mnogości istniejących form życia, każdej według własnego gatunku.

9. Kreacja jest sprawiedliwością, miłością, mądrością, wiedzą, współczuciem, wolnością, miłosierdziem, prawami, wytycznymi, przymierzem, spełnieniem, ewolucją, życiem, wsparciem, radością, pięknem, pokojem, niezawodnością, równowagą, duchem, zawsze, logiką, wzrostem, doskonałością, zadowoleniem, niewyczerpalną, wszechmocą, słodyczą, nieskończonością, solidarnością, percepcją, słuchaniem, wyniesieniem, Soharem, łagodnością, przejrzystością, czystością, transformacją, źródłem, przyszłością, mocą, czcią, kompletnością i BYTEM.

10. Kreacja jest BYTEM i NIEBYTEM życia. Jest najogromniejszą masą duchowej energii we Wszechświecie.

11. Kreacja jest duchem w jego najczystszej postaci i niezmierzonym w swej mądrości, wiedzy, miłości i harmonii w prawdzie.

12. Kreacja jest duchowo dynamiczną, czysto duchowo energią która góruje ponad wszystkim. Niezrozumiała dla ludzkich istot, jest aktywną, kreatywną mądrością pośród swej własnej bezustannej ewolucji; jest wszechogarniająca na wieczność.

13. Kreacja jest prawdą, jest wszechogarniająca, jest pociechą, wszechstronnością, przewodnictwem, równością, dokładnością, poznaniem, wiedzą empiryczną, napomnieniem, dyscypliną, wspomnieniem, objawieniem, pochwałą, doskonałością, wyjaśnieniem i kierunkiem.

14. Kreacja jest ścieżką życia; jest naturą, światłem, ogniem i kontemplacją; Kreacja jest świadomością i jest wszechobecna.

Chwała Kreacji

Billy Meier

 

Kreacja

Symbol uzyskany i zapisany przez Billego z banków pamięci Henoka i Nokodemiona.
 
  Łącznie stronę odwiedziło już 159193 odwiedzających  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja