Reklamy na tej stronie umieszczane są przez właścicieli domeny
   
  Era Integracji
  Plejady Plejary
 
Odpowiedź Billy’ego Meiera na pytanie o pochodzenie i cel działania Plejadan na Ziemi

SKĄD PRZYBYWAJĄ INTELIGENCJE POZAZIEMSKIE, Z KTÓRYMI UTRZYMUJESZ SWE KONTAKTY I DLACZEGO ONE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI TYMI, KTÓRE ODWIEDZAJĄ NAS NA ZIEMI?

Kosmici, z którymi ja utrzymuję kontakt, pochodzą z konstelacji Plejady/Plejary. Jednakże ta konstelacja nie jest tymi samymi Plejadami, które obserwujemy z Ziemi w naszej własnej konfiguracji czasu-i-przestrzeni. Konstelacja, którą dostrzegamy, znajduje się w przybliżeniu 420 lat świetlnych od Ziemi i ma tylko około 62 miliony lat. Ponadto, jej gorące, niebieskie słońca są całkowicie niezdolne podtrzymać jakieś formy życia, ani czysto duchowego, ani w formie materialnej. Plejady/Plejary, skąd ci kosmici pochodzą, istnieją w odmiennej konfiguracji czasu-i-przestrzeni, która jest przesunięta od naszej własnej o ułamek sekundy i może zostać tylko przeniknięta przez sztucznie utworzoną "bramę wymiaru" w pobliżu tych Plejad, które są widoczne z Ziemi. Odległość od bramy do Plejar, jak kosmici nazywają swój rodzimy system, wynosi dalsze w przybliżeniu 80 lat świetlnych. Nazwa Plejary jest dla nich tym samym, co słowo Plejady dla nas. Niewiele ponad 50 000 lat temu, gdy kosmici odkryli i zaczęli zamieszkiwać obszar gwiezdny Plejarów i jego planety, nazwali je po Plejarach, co jest tym samym w ich własnym języku, co Plejady. Zdecydowali się tak postąpić, ponieważ ich własne Plejary są w regionie, tylko ponad (poza) Plejadami, z którymi jesteśmy obeznani na Ziemi.

Plejadanie/Plejaranie odwiedzają nas na Ziemi, ponieważ są bezpośrednio połączeni z konkretną ziemską grupą, która pierwotnie przybyła na Ziemię z systemów Wega-Lira - które również są przesunięte do innej konfiguracji czasu-i-przestrzeni w stosunku do konstelacji Wega-Lira, które możemy zidentyfikować. Ci pierwotnie zamieszkujący Ziemię Weganie-Liranie wywołali dużo zamieszania wśród ziemskiej populacji w tamtych dawnych dniach i z ich powodu ludzie na Ziemi zatracili nauki duchowe i życie w zgodzie z Kreacją. Inne czynniki weszły do gry w tym procesie, ale nie można ich przypisać Weganom-Liranom; są one natomiast rezultatem (działań) innych kosmitów, którzy genetycznie zamanipulowali istotami ludzkimi. Ci ludzie przybyli później na Ziemię i skrzyżowali się z innymi mieszkańcami Ziemi do tego stopnia, że ostatecznie cała ziemska ludzka populacja została dotknięta przez ten powtórzony proces dziedziczności. Aby naprawić tę szkodę i złe kierowanie, Plejadanie/Plejaranie czuli się zobowiązani, by przekazać raz jeszcze wymagane nauczania i podstawową informację dla ziemskich ludzi, w próbie naprawienia szkody poczynionej przez ich bezpośrednich antenatów i szkody wygenerowanej przez inne inteligencje.
 
  Łącznie stronę odwiedziło już 159195 odwiedzających  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja